การใช้งานโปรแกรม BitTorrent 6.1.2

License: Free
Editor's Rating: 5.0 stars
Average User Rating: 3.5 stars (out of 529 votes) Rate it!
Downloads: 15,173,067
Operating Systems: Windows 2003, Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 98
BitTorrent's software client allows you to quickly download high-quality digital content such as video, music, and games. Available in over 20 languages, it leverages our community of over 70 million users to securely deliver files to your PC faster than anything else out there.

Features include detailed graphs and stats on the health of digital media files provide you a safer, more controlled downloading experience, local peer discovery and automatic port mapping increase file transfer speed without the need to reconfigure routers or other hardware, and dynamic bandwidth management allows you to download content without disrupting Web browsing, e-mail, or other applications.

New lightweight client based on uTorrent, local peer discover, a configurable bandwidth schedule, an RSS downloader, and other new features. BitTorrent DNA, which stands for Delivery Network Accelerator.

การใช้งานโปรแกรม Bittorrent
หลังจากดาวโหลดโปรแกรมมาแล้ว ให้เราทำการ setup ให้เรียบร้อย จากนั้นให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะมีช่องค้นหาเล็กๆ ด้านบนขวามือ ให้เราพิมพ์รายชื่อ หนังหรือ เพลงที่เราต้องการค้นหาลงไป เช่น movie bittorrent จากนั้น คลิก Enter จะปรากฏรายการค้นหามาให้เรา ให้เราทำการคลิก และบันทึก url ของไฟล์นั้นๆ มา add ใส่เข้าไปในช่อง add ของโปรแกรม และคลิกปุ่ม start to download ก็หลักการประมาณนี้ครับ

Post a Comment