แปลงวีดีโอ FLV ให้เป็น 3GP

License: Free
Operating Systems: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
Link to download:http://download.cnet.com/3001-6676_4-10887375.html?spi=8c6c3486af2eadeeb1c5e5b14c49d31b
Doremisoft Free FLV to 3GP Converter is a conversion software which helps you convert FLV to 3GP. If you want to convert FLV to 3GP, this free FLV to 3GP converter is the best choice. Moreover, it is easy to use. And the conversion speed is super fast.
สำหรับไฟล์เพลงหรือไฟล์วีดีโอที่เราโหลดมาจาก internet ถ้าเราต้องการที่จะแปลงไฟล์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบของ 3GP เพื่อนำไปเล่นกับเครื่องเล่น MP3,MP4 หรือโทรศัพท์มือถือของเรา เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยฟรีแวร์ตัวนี้ครับ สนใจก็สามารถเข้าไปหาดาวโหลดมาใช้งานได้ครับ
Link:http://download.cnet.com/3001-6676_4-10887375.html?spi=8c6c3486af2eadeeb1c5e5b14c49d31b
การติดตั้งและใช้งาน FLV to 3GP
หลังจากดาวโหลดโปรแกรมมาแล้ว ขนาดไฟล์ประมาณ 4.4 MB. ให้เราดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมา จากนั้นคลิกปุ่ม Run เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง FLV to 3GP

คลิกปุ่ม next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมต่อไป
คลิกปุ่ม Next เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของโปรแกรม
คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง โปรแกรม
คลิกปุ่ม Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม พร้อมกับเปิดโปรแกรมขึ้นมา
หน้าต่างแสดงการ update ของโปรแกรม ให้เราคลิกปุ่ม Continue เพื่อเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม


หน้าตาของโปรแกรมที่ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
ช่อง input ให้เราคลิกปุ่ม browse เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์ flv video ที่เราต้องการแปลงเป็นนามสกุล 3gp เข้ามา (ปกติแล้วส่วนใหญ่ไฟล์ video ที่เราดูดมาจาก youtube จะเป็นนามสกุล flv video )

ส่วนช่อง output ให้เราคลิกปุ่ม browse เข้าไปเลือกโฟลเดอร์ และตั้งชื่อของไฟล์ที่เราต้องการบันทึก

จากนั้นให้เราคลิกปุ่ม convert เพื่อเริ่มการแปลงไฟล์เป็น 3gp ได้ทันทีครับ คอยสักพักจนการทำงานจะเสร็จ เราก็จะได้ไฟล์นามสกลุ 3gp ที่พร้อมสำหรับการถ่ายโอนไปเล่นกับเครื่องเล่น 3gp หรือโทรศัพท์มือถือของเรากันแล้วครับ
ดาวโหลด free FLV to 3GP
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Post a Comment