สร้างแบบทดสอบฟรีด้วย Hot Potatoes

The Hot Potatoes home page is located at the University of Victoria. You can also get registration keys by clicking on the "Registration" link on that page.

The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web. Hot Potatoes is not freeware, but it is free of charge for publicly funded, non-profit, educational users who make their pages available on the web. Other users must pay for a licence.

Hot Potatoes was created by the Research and Development team at the University of Victoria Humanities Computing and Media Centre. Commercial aspects of the software are handled by Half-Baked Software Inc.

The Half-Baked Software Hot Potatoes pages are primarily concerned with licences for the Hot Potatoes and those users of Hot Potatoes who do not qualify to use the software for free. Click on links on the menu to find about more about licences.
Do I Need a Licence?
Hot Potatoes is free for use by individuals working for state-funded educational institutions which are non-profit making, on the condition that the material you produce using the program is freely available to anyone via the WWW. However, you need to purchase a licence under any of the following conditions:

You are working for a company or corporation, or an educational institution which is not state-funded.
You are in business for yourself.
You charge money for access to the material you make with Hot Potatoes.
You do not make the material freely available through the WWW.
Link to download:http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads
Ref.http://hotpot.uvic.ca

Hot Potatoes เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ และ ออฟไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกแบบทดสอบได้หลายแบบ เช่นแบบเลือกคำตอบ แบบเติมคำ แบบจับคู่ เป็นต้น และเนื่องจากโปรแกรมนี้พัฒนาเพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงสามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรีสำหรับการศึกษาเท่านั้น ส่วนใครที่ต้องการเพื่อการค้า การลงทุน ธุรกิจทำกำไร ต้องจ่ายเงินชื้อ License นะครับ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองและทำเพื่อการศึกษา ก็นับว่าน่าสนใจและหาดาวโหลดมาใช้งานกันได้ครับ
ลิงค์สำหรับเข้าไปดาวโหลด http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Update
ในภาพรวมถือว่าเป็นโปรแกรม ออกแบบข้อสอบ และใช้ upload ขึ้นแม่ข่ายแบบ จำลอง หรือแม่ข่ายจริง เพื่อใช้งานในระบบการพัฒนาข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษาของโรงเรียน หรือเป็นโครงการส่วนตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง พัฒนาโดยใช้ภาษา Java
มีกลุ่มหรือฐานคนใช้งานโปรแกรม มากพอสมควร สามารถศึกษา และแลกเปลี่ยน ความรู้ เทคนิค การใช้งาน และการประยุกต์ ใช้งานได้ดีระดับหนึ่ง
ดาวโหลด Hot potatoes

Post a Comment