โหลดเพลง iDump


iDump description
A handy iPod to PC transferer
iDump will allow you transfer your songs off your iPod to a PC, iDump does come wrapped in installer but you can simply drop the .exe in the root directory on your iPod and run it from there.

Connect your iPod and run iDump and you'll have access to all your songs, select the songs you want to transfer then pick a destination directory and how you would like your songs to be named. And then sit back and transfer all the selected songs to the PC.

Here are some key features of "iDump":

· Output formatting
· This gives you the option to select an output directory and the way the songs will be transferred.
· Unattended Transfer
· If you have the pleasure of owning one of the larger iPod's then this option is for you, Simply set the options for this feature and it will deal with common errors like what to do if a song already exist on the destination drive etc.
· Search
· This does what most searches do, it searches!
· Playlists
· If you use playlists on your iPod then this give you the option to select any of the playlists and display the song within the selected list only.
· Export Playlists
· This option will export all of your playlists in to the standard .m3u format.


Requirements:

· iPod connected to your PC


What's New in This Release: [ read full changelog ]

· Fixed the path not found error line 292.


iDump เป็นฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการถ่ายโอนเพลงจากเครื่องเล่น Ipod ของเราเข้าสู่คอมพิวเตอร์ การใช้งานหลังดาวโหลดโปรแกรมมาแล้ว ให้เราทำการติดตั้งหรือรันโปรแกรมจากเครื่อง Ipod ของเรา จากนั้นเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการถ่ายโอนเพลงกันได้ทันที
Link to download http://www.softpedia.com/get/IPOD-TOOLS/Multimedia-IPOD-tools/iDump.shtml

Post a Comment