ซ่อมรีจิสตี้ด้วย Trend Micro HijackThis 2.0.2


License: Free
Operating Systems: Windows 95, Windows Me, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98
Additional Requirements: No additional requirements
Limitations: No limitations
Link to download:
HijackThis lists the contents of key areas of the Registry and hard drive--areas that are used by both legitimate programmers and hijackers. The program is continually updated to detect and remove new hijacks. It does not target specific programs and URLs, only the methods used by hijackers to force you onto their sites.

As a result, false positives are imminent, and unless you're sure about what you're doing, you always should consult with knowledgeable folks before deleting anything. Version 2.0.2 includes unspecified updates.

Trend Micro HijackThis โปรแกรม utility เล็กๆ ที่จะมาช่วยเราในการค้นหาและกำจัดเจ้า spyware ,adware ของค่าย Trend Micro ที่เป็นเจ้าของโปรกรมป้องกันไวรัสที่มีชื่อเสียง สำหรับโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อค้นหาแซ่อมแซมโปรแกรมแปลกปลอม ที่อาจจะแอบมาติดตั้งตัวเองในเครื่องของเรา โปรแกรมนี้จะทำการตรวจสอบ registry และ Harddisk ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรบกวนเครื่องของเราจากภัยคุกคาม การใช้งานก็ไม่มีอะไรยากเพียงโหลดมาแล้วติดตั้ง แล้ว update จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบไฟล์ที่ผิดปกติและมีคำสั่งให้เราซ่อมแซมทันที
ดาวโหลดลิงค์:http://download.cnet.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html?tag=mncol

Post a Comment