ฟรีดาวโหลด BitTorrent 6.2

BitTorrent's software client allows you to quickly download high-quality digital content such as video, music, and games. Available in over 20 languages, it leverages our community of over 70 million users to securely deliver files to your PC faster than anything else out there.

Features include detailed graphs and stats on the health of digital media files provide you a safer, more controlled downloading experience, local peer discovery and automatic port mapping increase file transfer speed without the need to reconfigure routers or other hardware, and dynamic bandwidth management allows you to download content without disrupting Web browsing, e-mail, or other applications.

BitTorrent 6.2 เป็นฟรีแวร์สำหรับการดาวโหลดข้อมูล ได้แก่ หนัง ดนตรี เกมส์ และวิดีโอจากอินเตอร์เน็ต ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันข้อมูลจำนวนมากบนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 20 ภาษา รองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน และมีมากว่า 70 ล้านคนทั่วโลกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน โปรแกรมสามารถแสดงสถิติเป็นกราฟ ความสามารถในการอัตโนมัติในการ config ที่ทำให้การดาวโหลดข้อมูลของเราเป็นไปด้วยความเร็วสูงสุด โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องปรับแต่งค่าของ Modem router แต่อย่างใด ทำให้ไม่รบกวนการท่องเน็ต การส่งเมล หรือการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ
Link to download http://download.cnet.com/BitTorrent/3000-2196_4-10211384.html?tag=mncol

ปัจจุบันได้รับการปรับรุ่น เป็น Version 7.9 แล้วนะครับ ซึ่งสามารถดาวโหลดใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC และ MAC
โดยจะมีรุ่นฟรีแวร์ กับรุ่น Pro
ดาวโหลด BitTorrent 

Post a Comment