ฟรีโปรแกรมเขียนแผ่น CDBurnerXP


CDBurnerXP is a free application to burn CDs and DVDs, including Blu-Ray and HD-DVDs. It also includes the feature to burn and create ISOs, as well as a multilanguage interface. Everyone, even companies, can use it for free. It does not include adware or similar malicious components.

# Key Features
burn all kinds of discs
audio-CDs with or without gaps between tracks
burn and create ISO files
data verification after burning process
create bootable discs
multi-language interface
bin/nrg → ISO converter, simple cover printing and much more!
Operating Systems: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7

Link to download http://cdburnerxp.se/download.php


CDBurnerXP เป็นอีกหนึ่งสุดยอดฟรีแวร์ในการเขียนแผ่น ที่ได้รับรางวัลการันตีความสามารถพิเศษมากมาย โดยได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกดาวโหลดไปติดตั้งใช้งานกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสามารถในการเขียนข้อมูล ,Audio ,สร้างหรือเขียน ISO ไฟล์ ซึ่งผู้ใช้งานทีดาวโหลด โปรแกรม Windows 7 มาจะอยู่ในรูปของ ISO File ซึ่งต้องการโปรแกรมในการเขียนไฟล์ ISO ให้เป็แผ่นติดตั้งที่สมบูรณ์ต่อไป CDBurnerXP สามารถทำงานนี้ให้ท่านได้ และฟรีด้วยครับ จึงขอแนะนำครับ
การเขียน ISO ไฟล์ติดตั้ง windows7 RC ด้วยฟรีแวร์ CDBurnerXP

1 เปิดโปรแกรม CDBurnerXP ขึ้นมาตามภาพ เลือก Burn ISO Image ,คลิก OK (อย่าลืมใส่แผ่น DVD เปล่า 1 แผ่น เข้าไปในตัวเขียน DVD ของเราก่อนนะครับ )2 คลิกปุ่ม ... เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์โปรแกรม Windows7 RC ที่เราได้ดาวโหลดมาก็บไว้ในเครื่องของเราอยู่แล้ว3 เลือกไฟล์โปรแกรม Windows7 RC, คลิก Open4 คลิกปุ่ม Burn disk ,คอยจนกระทั่งการเขียนเรียบร้อย เราก็สามารถนำแผ่น ไปใช้งานได้แล้วครับเรื่องที่เกี่ยวข้อง
# วิธีดาวโหลด windows 7 RC แบบ step by step
#การเขียน ISO ไฟล์ติดตั้ง windows7 RC ด้วยฟรีแวร์ CDBurnerXP

Post a Comment