วิธีการส่งข้อความแรกด้วย Hotmail

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
# การสมัครใช้บริการฟรี Hotmail
ขั้นตอนการส่งข้อความแรกด้วย hotmail
1 เปิดโปรแกรมอินเตอร์เน็ตขึ้นมา จากนั้นในช่องที่อยู่ url ให้เราพิมพ์ http:www.hotmail.com ลงไป จากนั้นกด Enter จะเข้าสู่หน้าต่างการ Log in ตามภาพ จากนั้นให้เรากรอก userID และ และรหัสผ่าน ของเราลงไป คลิก ลงชื่อเข้าใช้งาน2 หน้าตาการใช้งานของโปรแกรม สังเกตุแถบมนูด้านซ้าย จะมีกล่องจดหมายเข้า Mial box ,Juck กล่องจดหมายขยะ,Draft จดหมายฉบับร่าง,Sent รายการจดหมายที่ส่งไปแล้ว,Deleted รายการจดหมายที่ถูกลบ, ให้เราคลิกที่คำสั่ง New เพื่อสร้างจดหมายหรือข้อความขึ้นมาใหม่3 การเขียนข้อความ ในช่อง To ให้เราใส่อีเมลของผู้ที่เราต้องการติดต่อด้วยลงไป เช่น abcd@hotmail.com ,ช่อง subject ใส่ชื่อเรื่องลงไป (คำย่อสำคัญที่อ้างถึงเนื้อหาของเรา ),จากนั้นในส่วนของข้อความให้เราพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการลงไป จนเรียบร้อยล้ว ควรอ่านทวนการสะกด เมื่อแน่ใจแล้ว ให้เราคลิกที่ ปุ่ม Send เพื่อส่งจดหมายครับ
4 Your message has been sent ข้อความแจ้งว่าจหมายของเราถูกส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว , จากนั้นในส่วนของ Add to contact เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เราพิมพ์ชื่อและนามสกุลของคนที่เราติดต่อด้วยลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม Add to contact ซึ่งต่อไปถ้าเราต้องการส่งจดหมายถึงคนนี้อีก เราก็สามารถเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อได้เลย

Post a Comment