ฟรีดาวโหลด IE7Pro 2.4.6

IE7Pro is an add-on for IE 7 which adds lots of features and extras to make your IE easier, more useful, secure and customizable. You can use IE7Pro as Tab Enhance, Super Drag Drop,Inline Search,Spell Check,IE faster,Crash Recovery, Proxy Switcher, Mouse Gesture, user script, Grab&Drag, MiniDM, AD Blocker and Flash Block. You can also refresh tab and scrolling Web page automatically, define your favorite Web site and search engine to alias.

IE7Pro เป็นฟรีแวร์ที่จะมาเสริมความสามารถของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย IE 7 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การท่องเน็ตของเรา ปลอดภัยขึ้น เร็วขึ้น และปรับแต่งได้มากขึ้น สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ IE 7 ไม่ควรพลาดที่จะหาดาวโหลดมาเพิ่มประสิทธิภาพ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ของการท่องเน็ต
Link to download http://download.cnet.com/IE7Pro/3000-12512_4-10649334.html?tag=mncol

Post a Comment