แนะนำวิธีดาวโหลด windows 7 แบบ step by step

แนะนำวิธีการดาวโหลด windows 7 แบบ step by step
1 ไปที่ http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx จากนั้นคลิกเลือก เวอร์ชั่น 32 bit หรือ 64 bit เลือก ภาษา อังกฤษ จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง go
2 กรอกข้อมูลพื้นฐาน email และรหัสผ่านของเรา (ต้องเป็น email ที่ใช้งานจริงของเรา),คลิกปุ่ม sign in3 ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล,email อีกครั้ง และประเทศที่อยู่ของเรา4 เลือกอาชีพ ,ระบบ OS ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ,ต้องการสมัครสมาชิกหรือไม่ subscribe (ไม่บังคับเลือกสมาชิก เป็น options )5 เลือกว่าต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากระบบหรือไม่ (ไม่บังคับเลือก ขึ้นอยู่กับเรา)จากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง continue6 ข้อความแจ้งให้เราไปเปิดดู Mail box หรือกล่องจดหมายเข้าของเรา ให้เราทำตามคำแนะนำ คือเปิด email อ่าน และคลิก Link ในจดหมายนั้น เพื่อเป็นการยืนยัน7 ภาพแสดงการยืนยัน email ที่ถูกต้องเรียบร้อย8 เราจะได้ภาพแสดงรูปกุญแจ และ Product Key ของ windows 7 RC (ไม่มีภาพให้ดูผมกลัวว่าจะผิดกฏของ Microsoft) แนะนำให้เรา copy เก็บไว้หรือ จดบันทึกไว้ก็ได้ครับ เอาไว้ใช้ตอนติดตั้งโปรแกรม

9 Save as คือการบันทึกโปรแกรมที่เรากำลังจะดาวโหลดมา ชื่อไฟล์และรูปแบบของไฟล์ ให้เราเอาค่าตามนั้น , คลิก save10 ภาพแสดงการดาวโหลดโปรแกรม ซึ่งมีขนาด 2.36GB. ซึ่งใหญ่โตพอสมควร เราต้องคอยหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของ Net# แนะนำ OS ฟรีจาก Windows 7 RC
# คราวหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการเขียน ISO ไฟล์ DVD เพือติดตั้งโปรแกรม windows 7 RC กันครับ

Post a Comment