ฟรีโปรแกรม PDF ReDirect 2.2.8

PDF ReDirect is a fast, free, and easy-to-use PDF creator. It has no restrictions, no watermarks, no spyware, no adware, and no pop-up advertisements. Features include encryption, full merging and PDF preview. Available in English, Deutsch, Portugues, Czech, Espanol, Francais, Norwegian, Nederlands, and Italiano.

Version 2.2.8 includes several improvements such as ANSI paper sizes, Chinese language, single page mode option.

PDF ReDirect 2.2.8 เป็นอีกหนึ่งฟรีแวร์ยูทิลิตี้ สำหรับผู้ใช้งานตามบ้านและสำนักงานทุกท่านที่มีความต้องการโปรแกรมขนาดเล็กๆ สำหรับใช้ในการแปลงไฟล์เอกสารชนิดต่างๆของเรา เช่น word ,excel,powerpoint เป็นต้น ให้เป็นเอกสารแบบ e-book หรือ เอกสาร PDF นั้นเอง หลักการทำงานก็ง่ายๆ และให้ใช้งานฟรีๆ แบบไม่มีลิมิตหรือข้อจำกัดครับ รวมทั้งความสามารถในการเข้ารหัสป้องกันเอกสารของเราได้ด้วย สนใจก็สามารถดาวโหลดไปติดตั้งใช้งานกันได้ครับ
Link to download http://download.cnet.com/PDF-ReDirect/3000-10743_4-10255233.html?tag=mncol

Post a Comment