พัฒนาโปรแกรมด้วย ActiveX Download Control 3.12


From VersalSoft :
VersalSoft ActiveX Download Control is a client ActiveX control, you can use this downloader in the Web project or application project and easy to realize the batch download batch files from Internet/Intranet. ActiveX Download Control also supports downloads YouTube video and save to your local disc. Don't worry about unreliable, slow connections, network hang, or interrupted download. If an download interrupts before completion, It will resume and recovery from the point of failure so time and bandwidth are never wasted. Support the VB, Visual C++, PowerBuilder, Delphi, Asp/Asp.Net, Jsp, and PHP. Has a intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Split the download files into several portions and downlad the every portions in the different threads to realize multi-thread download while download a file. so it means that you can save much download time.
ActiveX Download Control คือตัวควบคุมทางฝั่งผู้ใช้งาน เราสามารถใช้งาน ActiveX Download Control ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ของเราได้ เช่น การดาวโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ActiveX Download Control ยังสนับสนุนการดาวโหลดข้อมูลจากยูทูป โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของความเชื่อถือได้ ปัญหาการโหลดช้าและติดขัด ถ้าหากว่าการดาวโหลดของเราเกิดสะดุดก่อนดาวโหลดเสร็จ ActiveX Download Control ก็จะทำการ Resume หรือว่าต่อการดาวโหลดให้เราใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากจุดแรกใหม่ โดย ActiveX Download Control รองรับการพัฒนาในภาษา VB, Visual C++, PowerBuilder, Delphi, Asp/Asp.Net, Jsp, and PHP.โดยมีไฟล์ทำงานแบบไดนามิคที่จะช่วยให้การดาวโหลดข้อมูลของเราเร็วขึ้น โดยการแบ่งข้อมูลที่ดาวโหลดออกเป็นไฟล์ย่อยเพื่อการดาวโหลดที่เร็วขึ้น ทำให้เราสามารถประหยัดเวลาได้มากโขทีเดียว
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/ActiveX-Download-Control/3000-2206_4-10646381.html?tag=mncol;pop
ขนาดไฟล์ (3.66MB)
รองรับ Windows 2003, Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT, Windows 98

Post a Comment