ฟรีโปรแกรมช่วยดาวโหลด GetGo Download Manager 4.3.0.382


Free Full Featured Online Video, Music and File Download Manager, Downloader and Accelerator. This Free Downloader is an Essential Internet Tool for Increasing Download Speed, Resuming, Scheduling, and Organizing downloads. Easy to use, customizable modern interface allows you to download all of your favorite videos, program, games, and music with with extreme acceleration. With auto-resuming feature, you never have to waste your frustrations on unfinished downloads due to network problems, or unexpected power outages.

What's new in this version:

Version 4.3.0.382 fixes IE crash on exit, improves browser integration workflow, adds auto resume stopped downloads on GetGo startup.สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องดาวโหลดข้อมูลต่างๆ จากอินเตอร์เ็น็ตเป็นประจำ จะต้องปวดเศียรเวียนเกล้ากับปัญหาต่างๆ แม้ว่าอินเตอร์เน็ตของคุณจะเร็วแค่ไหนก็ตาม การดาวโหลดข้อมูลต่างๆ จะช้าและยุ่งยากเสมอ ด้วย etGo Download Manager จะมาช่วยแก้ปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดาวโหลดข้อมูลจากอินเตอรเน็ต

etGo Download Manager หลังจากติดตั้งแล้ว จะมีปุ่มคำสั่งใช้งานเพิ่มขึ้นมาในโปรแกรมท่องเน็ตของเรา อย่างไรก็ตามมันจะไม่รบกวนการท่องเน็ตของเรา จนกระทั่งผู้ใช้งานพายามที่จะดาวโหลด ข้อมูล เช่น ดนตรี หนัง ภาพ หรือสื่อมัลติมีเดีย อื่นๆ กล่องโต้ตอบของ etGo Download Manager จึงจะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกดาวโหลด ซึ่งจะส่งต่อไปยังหน้าจอถัดไป ที่มีรายละเอียดของไฟล์ที่เรากำลังจะดาวโหลด เช่น ขนาดของไฟล์ แหล่งที่อยู่ และเวลาที่จะใช้ในการดาวโหลด และส่วนล่างของโปรแกรมจะมีสถานะแจ้งจำนวนของ bandwidth ที่จะใช้ในการดาวโหลด. ทางซ้ายมือเป็นแถบนำทาง หรือ a navigation screen ที่ราสามารถดูการ downloads ทั้งหมด ทั้งในปัจจุบัน อดีต เป็นต้น . เราชอบความสามารถของโปรแกรม ที่สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่นการเลือก โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่เรากำลังจะดาวโหลด การเรียงลำดับไฟล์ เข้าเป็นหมวดหมู่ และการปรับเปลี่ยนชื่อไฟล์

จากการทดสอบของเราพบว่า โปรแกรมสามารถใช้งานได้ดีเป็นที่น่าประทับใจของเรา ช่วยให้การดาวโหลดไฟล์ข้อมูลเร็วขึ้นอย่างชดเจน หน้าตาของโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจและการใช้งาน รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการดาวโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง flash video เราแนะนำให้หาดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานเลยครับ


Link to download http://download.cnet.com/GetGo-Download-Manager/3000-2071_4-10277023.html

Post a Comment