วิธีการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine

โดยปกติเมื่อเราทำการติดตั้ง wordpress แล้ว ระบบสืบค้นข้อมูลเช่น google ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลของเราได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการปรับแต่งอีกเล็กน้อยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการค้นหา และเป็นการยืนยันว่าข้อมูลของเราจะถูกค้นหาพบโดยเครื่องมือค้นหาทั้งหลายในอนาคต

Keywords และ Post Titles ของ Permalink หรือโครงสร้างของลิงค์
ค่า default ของการติดตั้ง WordPress เราจะได้ URLs เป็น www.example.com/?p=1234 เป็นการลิงค์ไปยังแต่ละ Post หรือบทความของเรา ซึ่งรูปแบบนี้สามารถใช้งานได้กับระบบ search engines ในปัจจุบัน, อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนค่า default ของลิงค์ใหม่ให้เป็น www.example.com/category/title-of-post ก็จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นหลายประการ

เมื่อเรา post ชื่อเรื่อง และ หมวดหมู่ ใน URLs หรือ permalinks ของเรา, คำเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ป็นคำสำคัญหรือ keywords เมื่อเครื่องมือค้นหาข้อมูล search engines จะจดจำและก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ทุกครั้งที่มีคนลิงค์เข้ามาหาเรา

เรามาลองดูมุมมองของเราในฐานะเจ้าของบล็อกกับผู้เยี่ยมชมของเราดูบ้าง ในฐานะของเจ้าของบล็อกไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะต้องชอบที่ผู้เยี่ยมชมของคุณลิงค์มาหาเราโดยใช้ post title เป็นจุดลิงค์ - ยกตัวอย่าง, คุณอาจจะต้องการให้ผู้เยี่ยมชมของคุณ link โดยใช้ HTML code เช่น วิธีการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine เพราะจะทำให้เราได้ทั้งชื่อเรื่อง และ links อย่างถูกต้อง. อย่างไรก็ตาม, ความเป็นจริงผู้คนอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับบทความบนบล็อกอื่นๆ ,ส่วนมากจะใช้ลิงค์ง่ายๆ ของ URL - ยกตัวอย่าง, เช่น http://www.sample.com/gettingstarted/search-engine-friendly-wordpress-blog.shtml

เมื่อเรากำหนดให้ WordPress ใส่ชื่อเรื่องและหมวดหมู่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ URL, จะทำให้การสืบค้นข้อมูลของ Google รวมข้อมูลดังกล่าวเข้าเป็นจุดเชื่อมโยงหรือ anchor text เพื่อพิจารณาว่าหน้า page ของเราีความเกี่ยวข้องกับคำสำคัญที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือไม่ แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ช่วยมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีหรือมีแค่เพียง www.example.com/?p=1234 ซึ่งเป็น URL ที่ไม่แสดงคำสำคัญต่อ search engines และไม่บอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Post หรือบทความของเราอย่างเพียงพอ


วิธีการเพิ่มชื่อ Post Titles เข้าไปใน URLs ของ WordPress
สามารถทำตามง่ายๆ ได้ดังนี้
Log in เข้าไปยัง WordPress blog ของคุณ

คลิก "Options". อยู่แถวๆบนสุดของจอภาพ

คลิก "Permalinks". อยู่ใต้ข้อความที่ว่า "Dashboard Write Manage..." (etc).

ก่อนการแก้ไขใดๆ ,ต้องแ่ใจว่าหมวดหมู่ของเราไม่แย้งกันกับของ WordPress' scripts หรือ directory เช่น ไม่มีหมวดหมู่ทีชื่อ wp-admin เป็นต้น

ขยับลงไปที่ "Common options" จากนั้นเลือก "Custom, specify below". ใน box ,ให้พิมพ์ "/%category%/%postname%/" จากนั้นคลิก "Update Permalink Structure".

เราควรจะเห็นข้อความแจ้งว่า, "Permalink structure updated". แต่ถ้าเราได้รับข้อความแจ้งว่า "If this file were writable you could edit it" และีีมีกล่องข้อความแสดงข้อมูลของ .htaccess file, ก็แสดว่า web host ของเรามีการปรับค่าให้ไม่สามารถเขียนไปที่ web directories ได้

การแก้ปัญหาโดยการ copy ไฟล์ .htaccess ไปเปิดด้วยโปรแกรม ASCII text editor เช่น Notepad (บน Windows), และบันทึกเป็น ".htaccess" (รวมสัญลักษณ์ quotes ด้วยถ้าเราใช้ Notepad บน Windows). จากนั้น upload ไปยัง blog directory ของเราอีกครั้ง

เราควรจะได้เห็นโครงสร้างลิงค์ใหม่ของ blog เราเรียบร้อยแล้วครับ

การใส่ Post Titles ลงใน TITLE Tag
หนึ่งของคำแนะนำในการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine ก็คือเราต้องแน่ใจว่า HTML title tags ของเรามีข้อมูลคำสำคัญและสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทความนั้นๆ . ซึ่ง HTML title tags ใน WordPress จะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติจากชื่อเรื่องของเรา โดยในค่า default template, สำหรับโปรแกรม blogging แล้วจะนำมาผูกเข้ากับ post title ของเรารวมทั้งชื่อของ blog และคำว่า "Blog Archive", ยกตัวอย่างถ้า blog ของเราคือ "XYZ Blog" และเรา Post บทความชื่อ "วิธีการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine", เราก็จะได้ title tag พร้อมกับคำว่า "XYZ Blog » Blog Archive » วิธีการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine".

อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มี post titles ของเราใน TITLE tag, แนวคิดที่สุดยอดก็คือการมีแค่ ชื่อเรื่อง เช่น "วิธีการทำให้ wordpress เป็นที่รู้จักของ search engine". เท่านั้น, การที่มี post title ที่จุดเริ่มต้นของ TITLE tag เป็นสิ่งที่ดีกว่า, เนื่องจากจะช่วยอธิบายและแสดงผลใน search engine ถ้าเราต้องการให้ชื่อเรื่องหรือว่า post title ของเราเป็นสิ่งแรกที่จะแสดงผลในการค้นหาของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบทันทีถึงความเกี่ยวข้องของเนื้อหา การมี ชื่อของ blog และ "Blog Archive" แสดงแรกสุดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและอาจสร้างความรำคาญให้ผู้ใ้ช้งานของเรา

มาดูวิธีการปรับแต่งค่า Default Template เพื่อให้สดง Post Titles ก่อน
Log in เข้าไปที่ WordPress จากนั้นคลิก "Presentation".

คลิก "Theme Editor" link.

มองดูด้านขวามือหาคำว่า "Header" link, แล้ว click

จะพาเราไปยังขั้นตอนถัดไป "Editing header.php". สังเกตุดูข้อความที่แสดงตามบรรทัดด้านล่างครับให้เราเปลี่ยนเป็น


ถ้าเราต้องการให้มีชื่อของ เว็บ blog ของเราที่ตอนท้ายของ title, ให้เราเปลี่ยนเป็นข้อความตามด้านล่างครับ
คลิกปุ่ม "Update File" เราควรจะได้รับข้อความ "File edited successfully".

แต่ถ้าเราได้รับข้อความแจ้งว่า "If this file were writable you could edit it" และีีมีกล่องข้อความแสดงข้อมูลของ .htaccess file, ก็แสดว่า web host ของเรามีการปรับค่าให้ไม่สามารถเขียนไปที่ web directories ได้

การแก้ปัญหาโดยการ copy ไฟล์ไปเปิดด้วยโปรแกรม ASCII text editor เช่น Notepad (บน Windows), และบันทึกเป็น "header.php" (รวมสัญลักษณ์ quotes ด้วยถ้าเราใช้ Notepad บน Windows). จากนั้น upload ไปยัง blog directory ของเราอีกครั้ง

ถ้าเราใช้ default theme, ก็ควรจะอยู่ในโฟลเดอร์ "wp-content/themes/default" folder.

Post a Comment