ท่องเน็ตอย่างปลอดภัยด้วย WOT จาก Google Chromeกูเกิลได้พัฒนาส่วนขยายของโปรแกรม browser มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Web of Trust, ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนหรือ rate ความน่าเชือถือของเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่ และดูผลการโหวตที่คนอื่นๆมีต่อเว็บไซต์นั้นๆ .

สำหรับการพัฒนาส่วนขยายดังกล่าวเป็นในลักษณะของ open-source plug-in ซึ่งเดิมสามารถใช้งานได้กับ Firefox และ Internet Explorer, แต่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับ Google Chrome .

โดยส่วนขยายนี้จะทำให้เราสามารถโหวตเว็บไซต์ โดยการคลิกที่ icon บริเวณมุมล่างซ้ายของโปรแกรม Chrome สำหรับผู้ใช้งาน Firefox คงคุ้นเคยดีกับส่วนขยายจำนวนมากมายผ่านตัวเรียกที่ว่า add-on นั้นเอง

สำหรับส่วนขยายนี้ใช้จุดเด่นของ "mole" คุณสมบัติที่จะช่วยให้ windows แสดง pop up ขึ้นมาจากด้านล่างของจอภาพ . (โดยคำว่า "mole" มาจากการทำงานของ Google's Gmail และ instant-message windows; การปิดจำนวนของมันคล้ายๆกับการเล่น Whack-a-Mole.) อย่างไรก็ตาม , ผู้พัฒนา Web of Trust กำลังพิจารณาในการใช้ส่วนขยายตัวใหม่กว่าคือ browser actions, ซึ่งจะสร้างส่วนขยายเป็นปุ่มติดกับด้านบนของ Chrome window.

"Browser Actions ยังอยู่ในขั้นการพัฒนา เรารอคอยที่จะใช้งานในอนาคต .

ในขณะเดียวกัน , Google ได้ประกาศพัฒนา new preview version, ของ Chrome 4.0.221.6 สำหรับ Windows และ 4.0.221.8 สำหรับ Mac OS X. โดยใน Windows version จะมีโปรแกรม browser ใหม่ที่มีคุณสมบัติ แบบ WOT

Post a Comment