HijackThis คืออะไร?

เราเคยสงสัยไหมว่าคอมพิวเตอร์ของเราติดไวรัสหรือไม่ ? ลองใช้ HijackThis.


HijackThis, หรือคำย่อ HJT, คือหนึ่งในวิธีการทีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัด spyware and malware viruses, spyware, worms, Trojans และหนอนไวรัสชนิดต่างๆ ที่ติดบนเครื่องคอม Microsoft Windows. โดยโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย Merijn Bellekom, นักโปรแกรมเมอร์ชาว Dutch และผู้ชำนาญการเรื่อง anti-spyware ซึ่งต่อมาเขาได้ขายโปรแกรมนี้ให้กับบริัษัท Trend Micro.
โดยปกติแล้วแนวทางที่บริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Norton Antivirus หรือ Ad-Aware ใช้ในการตรวจจับ viruses, malware และ Trojans ที่มาติดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราคือระบบฐานข้อมูล โดยจะมีการเก็บลงฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือง การสแกนหาไวรัส หรือสปายแวร์จึงอาศัยฐานข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบ หากไม่มีหรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไวรัสหือไม่ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการก้าวตามหลังไวรัสหรือสปายแวร์หนึ่งก้าวเสมอ กล่าวคือต้องรอให้เกิดไวรัสหรือสปายแวร์ขึ้นเสียก่อน จากนั้นโปรแกรมจึงจะตรวจสอบและจดจำและหาทางป้องกันภายหลัง ซึ่งไวรัสได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ทำให้ต้องมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและหาทางป้องกันไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ทุกๆ วัน รวมทั้งต้องมีการ update ฐานข้อมูลไวรัสใหม่ๆ กันแทบทุกวัน
แต่ในทางตรงกันข้ามโปรแกรม HijackThis ได้ปฏิวัติแนวทางของการป้องกันและกำจัดไวรัสและสปายแวร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาแนวทางแบบเดิมอีกต่อไป กล่าวคือ จะทำการสแกนทั้งเครื่องอย่างละเอียดเพื่อทำการตรวจสอบ จากนั้นจะทำการสรุปรายงานผลการตรจสอบแสดงออกมาให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าอันไหมเป็นไวรัสหรือไม่เป็นไวรัส ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ระหวางไฟล์ที่ติดไวรัสกับไฟล์ที่ปกติ ซึ่งโปรแกรม HijackThis จะใช้งานสภาพแวดล้อมของโปรแกรม spyware-free environment ในการวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถติดตามที่มาที่ไปของไฟล์นั้นได้ีอีกด้วย ข้อดีของการใช้งาน HJK ก็คือผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคคุมระบบ สามารถวิเคราะห์หรือตรวจสอบได้ทันทีว่าควรจะทำการกำจัดมันออกไปหรือเก็บมันไว้กันแน่
ปัจจุบันโปรแกรม HijackThis ยังมีข้อด้อยสำคัญสำหรับผู้ใช้งานกล่าวคือ ผู้ใช้งานมือใหม่ที่ไม่ทราบหรือขาดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบไฟล์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้ความระมัดระวังหรือความรอบคอบอย่างสูงในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาไวรัสดังกล่าว หาไม่แล้วหากมีการลบไฟล์ที่ผิดพลาดไป คงทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลดีแน่นอน ดังนั้นผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้จึงไม่ควรลบไฟล์ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ,เวอร์ชั่นปัจจุบันของ HijackThis ได้มีการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทำการสำรองหรือเก็บข้อมูลไฟล์ไว้ก่อน โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกคืนค่าสำรองเหล่านี้ได้ในกรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีเครื่องมือเพิ่มขึ้น เช่น task manager, hosts file editor และ alternate data stream scanner ซึ่งมีประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้ใช้งานในการปรับปรุงแก้ไขค่าต่างๆ และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ โปรแกรมนี้เปิดให้ดาวโหลดฟรีครับ โดยสามารถสืบค้นได้จากบล็อกนี้ละครับ http://thaifreewaredownload.blogspot.com/

Post a Comment