จัดการอีเมลด้วย ePrompter
ePrompter ฟรีแวร์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคนที่มีบัญชีอีเมลหลายบัญชีและหลายค่าย เช่น yahoo,hotmail,gmail เป็นต้น ด้วย ePrompter เราสามารถจัดการทุกอีเมลได้ภายในตัวเดียวกันหมดปัยหาและความยุ่งยากอีกต่อไป โดยโปรแกรมจะช่วยให้เราคลิกอ่านอีเมลใหม่ที่มาถึงเรา หรือคลิกเพื่อส่งจดหมายใหม่ หรือ Forword mail ได้โดยง่ายดาย อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงเหมาะสำหรับทุกท่านที่ชอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตเมลและมีบัยชีเมลหลายบัญชีได้ดาวโหลดมาใช้งานและจัดการเมลของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไปครับ

ดาวโหลด ePrompter
ขนาดไฟล์ 909K
รองรับ Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT

หลังจากดาวโหลดและติดตั้งใช้งานโปรแกรมแล้ว เมื่อ log in เรียบร้อยแล้ว เราจะได้หน้าตาของโปรแกรมที่รวมอีเมลทุกค่ายมาไว้ด้วยกัน เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาก็จะมี icon เล็กๆ แสดงจำนวนของเมลที่ยังไม่ได้อ่านให้เราสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ทันที
ePrompter not only lets you compose, forward, and reply to your retrieved messages, but also gives you the ability to delete unwanted spam or suspicious-looking mail without having to launch your e-mail program or having to go to your Web mail's site. And, importantly, when ePrompter retrieves messages, it leaves the original messages on your various email accounts' servers.

ePrompter's notification features include a unique rotating tray icon and a choice of five screensavers that let you know at a glance the number of new messages in each account, as well as audio alerts for new messages. Version 2.0 employs auto-upgrades so that regardless of the version of ePrompter you download from CNET, it will be automatically updated to the most recent version of ePrompter after one use of the program.

Post a Comment