ข่าวโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Norton 2011

ข่าวสารไอที บริษัทยักษ์ใหญ่มีมีชื่อเสียงมานาน Norton เตรียมเปิดตัวโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่คือรุ่นปี 2011 ซึ่งว่ากันว่าผลงานของ Norton ที่ผ่านมาขึ้นชื่อในเรื่องของประสิทธิภาพและความเชือถือได้จากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ในเรื่องของความเร็วในการสแกน การติดตั้งใช้งาน การบริโภคหน่วยความจำ จัดเป็นปัญหาใหญ่ของ Norton มาโดยตลอดแม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไขและพัฒนามาโดยตลอดก็ตาม อย่างไรก็ตามทาง Norton แจ้งว่าตัวใหม่นี้ จะมีประสิทธิภาพ และความเร็วที่มากขึ้น ใช้งานทรัพยากรระบบน้อยลง ซึ่งก็คงต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่แจ้งไว้หรือเปล่า หรือจะเหมือนเดิน โดยตัวใหม่นี้จะมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า System Insight 2.0, ซึ่งจะทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้ใช้งาน หากโปรแกรมมีการใช้งานทรัพยากรของระบบมากเกินไป รวมทั้งระบบใหมาอย่าง 2011 Internet Security and AntiVirus products is Download Insight 2.0, ซึ่งจะป้องกันตรวจสอบ และสแกนผ่านเว็บ browser, e-mail, หรือโปรแกรมแซต instant messaging program.

Post a Comment