สร้างเว็บไซต์เร่งด่วนด้วย SiteSpinner

SiteSpinner โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำหรับมือใหม่หัดขับ หรือว่าผู้เริ่มต้นที่สนใจการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ได้ศึกษาและเรียนรู้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีโปรแกรมช่วยมากมายที่ทำให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อาทิเช่น Wordpres,Blogger และ Joomla เป็นต้น อย่างไรก็ตามการศึกษาและเรียนรู้การออกแบบและสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนเราในการเรียนรู้และการพัฒนาสู่ระดับสูงต่อไปนั้นเอง ซึ่งโปรแกรม Sitespiner มีเครื่องมือที่ง่ายในการใช้งาน ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ระบบที่เรียกว่า industry-standards enables precision ที่ทำให้เราสามารถ drag-and-drop ลากและวางองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจได้ตามต้องการของเรา อาทิเช่น ข้อความ รูปภาพ วัตถุ ในทุกจุดหรือตำแหน่งที่เราต้องการ การจัดวางโครงร่างของหน้าเว็บไซต์สามารถจัดวางตรงกลาง ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยโปรแกรมมาพร้อมกับระบบตรวจสอบคำถูกผิดหรือที่เรียกกันว่าbuilt-in word processor and spell-checker, การจัดเรียงโครงร่างแบบขั้นสูง หรือ การรวมวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีหน้าตาหรือการออกแบบ แบบมืออาชีพ ได้อย่างง่าย สวยงาม และรวดเร็ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษา HTML แต่อย่างใด โปรแกรม SiteSpinner ยังรวมความสาารถในการออกแบบฟอร์มรับข้อมูลของผู้ใช้งาน การสร้างเมนูใช้งานแบบ drop-down navigation menus, และที่สำคัญคือมีหน้าตาหรือแม่แบบ Templates ของเว็บไซต์ที่สวยงามให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานตามความพึงพอใจของเราจำนวนหนึ่ง หลังจากสร้างเสร็จแล้ว โปรแกรมยังมาพร้อมกับโปรแกรมรับส่งไฟล์หรือ built-in FTP ที่เราสามารถใช้งานในการส่งไฟล์ข้อมูลของเราขึ้นไปบนเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อเปิดเผยผลงานของเราต่อชาวโลกต่อไป
ดาวโหลด SiteSpinner
ขนาดไฟล์ 11.31MB
รองรับ Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
บันทึก Price: Free to try (15-day trial) $49.00 to buy

SiteSpinner is designed to be an all-in-one website creation tool easy enough for beginners, but with powerful features that they can grow into. Its use of industry-standards enables precision drag-and-drop design that lets you position text, graphics, and foreign objects exactly where you want them. Layout enhancements include the ability to easily 'center' a website with the click of a button. With its built-in word processor and spell-checker, advanced layout options and integrated graphics capabilities, it's easy to build professional looking web sites without having to learn HTML. SiteSpinner also includes a Form Editor, the ability to create drop-down navigation menus, and a number of quality Templates to help you get started. Once your site is done, the built-in FTP Publishes your web pages - all files associated with your site are automatically 'gathered up' and uploaded to your webhost.

Post a Comment