PDFill PDF Tools Free

PDFill PDF Tools Free รวมเครื่องมือในการทำงานกับไฟล์เอกสาร PDF ทุกรูปแบบกว่า 20 รายการแบบ 1 stop service หลังดาวโหลดและติดตั้งใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับไฟล์เอกสาร PDF ได้อย่างง่ายๆ ตามเมนูต่างๆ ดังนี้ครับ
1 merge file คือการรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน
2 split or reorder เป็นการแยกไฟล์หรือจัดเรียงลำดับใหม่
3 Encrypt, Decrypt การเข้ารหัสและถอดรหัสป้องกันเอกสาร
4Rotate, Crop การหมุน และการตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ
5 Reformat การกำหนดรูปแบบเอกสารใหม่
6 Header, Footer เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายเอกสาร
7 Watermark การใส่ลายน้ำข้อความ
8 Watermark, Images การใส่ลายน้ำภาพโลโก้
9 Images to PDF แปลงภาพเป็นไฟล์ PDF
10 PDF to Images แปลงไฟล์ PDF เป็นภาพ
11
12
13
14Scan to PDF เป็นการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF
15 Create Transparent Image สร้างภาพโปร่งใส


Free PDF Tools to Merge, Split, Reorder, Encrypt, Decrypt, Rotate, Crop, Reformat, Header, Footer, Watermark, Images to PDF, PDF to Images, Form Fields Delete/Flatten/List, PostScript to PDF, PDF Information, Scan to PDF, and Create Transparent Image. Merge two or more PDF files into a single PDF file; Extract or Reorder pages from a PDF file into a new file; Encrypt or Decrypt PDF documents with 40 or 128 bit Encryption; Rotate pages by 90, 180, and 270 degree; Crop a page to modify its layout of Print or View by specifying its margins.

ดาวโหลด PDFill PDF Tools Free
ขนาดไฟล์ 9.13 MB.
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Post a Comment