PDF(STP)

การจัดเก็บเอกสารแบบ PDF เป็นไฟล์เอกสาร จะช่วยทำให้การจัดเก็บ และการค้นหา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สำหรับสำนักงานหรือองค์กร ที่มีเครื่อง Scanner สามารถนำมาสแกนเอกสารและจัดเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงหรือเรียกใช้งานภายหลังได้ ซึ่งต้องการฟรีแวร์สำหรับการจัดการหรือช่วยในการทำงานดังกล่าว หากสืบค้นจากกูเกิล ก็ลองพิมพ์คำว่า Scan to PDF ก็จะเจอมากพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะเสียเงินหรือมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น การใส่ water mark เพิ่มเข้ามาเป็นต้น หากคุณมองหาของฟรี และสามารถใช้งานได้จริงๆ ซึ่งผมเองลองทดสอบมาแล้ว ก็ลองดูตัวนี้ครับ
PDF(STP) เป็นไฟล์แบบสมบูรณ์ในตัวไม่ต้องติดตั้ง แค่ดาวโหลดและแตกไฟล์ออกมา จากนั้นคลิกเปิดขึ้นมา เพื่อทำการรันหรือสั่งสแกนการทำงานได้ทันที่ มีขนาดไฟล์เล้กนิดเดียว ความสามารถอื่นๆ ได้แก่การรวมไฟล์เป็นไฟล์เอกสารหลายๆ หน้า เป็นไฟล์เดียว และการแปลงไฟล์รูปภาพเป็นเอกสาร PDF เป็นต้น

หลักการทำงานของโปรแกรม จะเรียกการทำงานของสแกนเนอร์ที่ติดตั้งใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาใช้งาน ให้เรากำหนดรูปแบบ เช่น สี สีขาวดำ ความละเอียด แนะนำการสแกนเอกสารให้เลือก ขาวดำ และความคมชัดให้เอาค่าเดิมของโปรแกรมได้เลย ภาพเอกสารที่สแกนออกมา มีขนาดไฟล์ที่เหมาะสม และมีความคมชัดมากทีเดียว หลังกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เราคลิก Preview หากต้องการดูภาพก่อนสแกน หรือคลิก Scan เพื่อเริ่มต้นการทำงานเลยครับ

หลังจากการสแกน เสร็จสิ้น ความเร็วขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ และสเปคของสแกนเนอร์ เป็นสำคัญ เราจะได้ภาพย่อตัวอย่างของไฟล์ PDF ที่สแกน หากเรามีเอกสารหลายหน้าเราก็สามารถสแกนเพิ่มได้ทันที โดยโปรแกรมจะทำการต่อภาพเอกสาร PDF เป็นหน้าที่ 2,3 และต่อไปให้เราอัตโนมัติ


เมื่้อสแกนเสร็จให้เราคลิกปุ่ม Make PDF โปรแกรมจะสร้างเอกสาร PDF ให้เราเก็บไว้อัตโนมัติในโฟลเดอร์ของ โปรแกรม PDF(STP) เลยครับ ให้เราคลิกเข้าไปเปิดดูและทดสอบกันได้เลยครับ

ดาวโหลด PDF (STP)

Post a Comment