Internet Captcha

Internet Captcha คือฟรีแวร์ในการสร้างตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดเล็กๆ บนเว็บไซต์ เพื่อพิสูจน์ตัวตนหรือป้องกัน Spam หรือข้อความขยะจากคอมพิวเตอร์หรือ Bot นั้นเอง โดยมีที่มาจากคำว่า Capture เป็นทางเลือกในการพิสูนจ์หรือแยกระหว่างตัวตนของคนกับเครื่องออกจากกัน เป็นฟรีแวร์สำหรับผู้เขียนเว็บไซต์ ที่สามารถสร้างแบบฟอร์มแบบเคลื่อนไหว สามารถสร้างตัวอักษรแบบบิดเบี้ยวเล็กน้อย มีลูกเล่นเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเป็นภาพแบบแบกกราวด์ที่ทำให้ไม่สามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมออกแบบมีสีสัน และตัวช่วยในการสร้างแบบง่ายๆ 3 ขั้นตอน เริ่มจาก Visualization ที่เรากำหนดพื้นหลัง จำนวนของตัวเลข สี และขนาด ความหนา และการเคลื่อนไหวของข้อความ เรายังสามารถเพิ่ม icon ในลักษณะของภาพพื้นหลัง และกำหนดความเร็ว ต่อมาในขั้นของ security หรือความปลอดภัย เราสามารถกำหนดภาพแบบ distortion บิดๆ เบี้ยวๆ ระยะห่างของตัวเลข จำนวนสูงสุดของการหมุน และขั้นสุดท้ายเป็นการ Generate โค้ดการใช้งาน ในรูปแบบของไฟล์ ASP หรือ PHP ซึ่งเราสามารถคัดลอกและวางในช่องพรีวิวของโปรแกรมได้

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ การเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของผู้ใช้านที่ต้องการป้องกันสแปมคอมพิวเตอร์ในการก่อกวนหรือรบกวนการทำงานของเรา สนใจสามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ฟรีครับ
ดาวโหลด Internet Captcha
ขนาดไฟล์ 335.28K
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Post a Comment