Trend Micro Pattern File

Trend Micro Pattern File จากค่าย Trend Micro: เป็นไฟล์สำหรับการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro เป็นการปล่อยตัวอัพเดทล่าสุดของค่ายในการตรวจจับไวรัสใหม่ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการป้องกันผู้ใช้งานจาก ไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ และภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
คุณสมบัติของโปรแกรม
Version: 8.480.01
File size: 27.37MB
Date added: October 08, 2011
Price: Free
Operating system: Windows 2000/XP/2003/Vista
Total downloads:
5,117
Downloads last week:
141

ดาวโหลด: Trend Micro Pattern File

Trend Micro Pattern File contains Virus Pattern Files with latest virus databases. The Official Pattern Release or OPR is Trend Micro's latest compilation of patterns for identified viruses.Trend Micro offers various types of Pattern Files to protect customers from Malware, Spyware or Grayware, and other threats. It is guaranteed to have passed a series of critical tests to ensure that customers get optimum protection from the latest virus threats.Use this version of the pattern file for all Trend Micro products running on Intel or DEC Alpha based operating systems and for products using virus scanning API Library.

Post a Comment