Avira is not available

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเมนูบาร์ของ Avira Free Antivirus แสดงข้อความ "Avira is not available"?

ปกติแล้วข้อความดังกล่าวจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานฟรีแวร์ของ Avira ได้รับทราบว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของเรากำลังมีปัญหา ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีการ uninstall หรือ remove โปรแกรมออกไปนั้นเอง
สำหรับการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ 2 แบบ 2 แนวทาง ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนจะสะดวกและรองรับกับเครื่องของเรา

Note:
ชื่อของ “WebGuard”ได้เปลี่ยนเป็น“Web Protection”ในเวอร์ชั่นปัจจุบันของ Avira Free Antivirus. ดังนั้นมันก็จะแสดงอยู่ที่บริเวณใต้เมนูบาร์นั้นเอง

มาดูวิธีการแก้ไขแบบที่ 1 กันครับ

1: การซ่อม Avira Free Antivirus

เริ่มจาก Start → Control Panel → Programs and Features (ถ้า XP: Start → Settings → Control Panel → Add/Remove Programs) จากนั้นเราควรจะเห็นรายการของ Avira Free Antivirus แสดงขึ้นมานะ

จากนั้น, ให้คลิกเลือกโปรแกรม และคลิกเปลี่ยนแปลง change

จากนั้นในหน้าต่างถัดมาคลิก โมดิไฟ "Modify" และคลิก Next.

ในหน้าต่างถัดมาจะมีตัวเลือกหรือ option ในการติดตั้ง Avira toolbar พร้อมด้วย Web Protection. ติ้กเลือกตัวเลือกแรก จากนั้นคลิก Next อีกครั้ง

แน่ใจว่าทุกรายการถูกติ้กเลือก จากนั้นคลิก Next

โดยหน้าต่างถัดไปเราสามารถคลิกปุ่ม Finish.
จากนั้น Restart และตรวจสอบสถานะของ Avira toolbar อีกครั้ง.

2: การติดตั้งใหม่

หากวิธีแรกใช้ไม่ได้ผล ให้เราทำการดาวโหลดโปรแกรมและติดตั้งใหม่ครับ Download Avira Free Antivirus

จากนั้น Restart และตรวจสอบสถานะของ Avira toolbar อีกครั้ง

Post a Comment