สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Daypo Online Tests

การใช้งานอินเตอร์เน็ตปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกัน ด้วยฟรีแวร์ Daypo Online Tests ออกแบบมาสำหรับการการสร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับการสอน การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โปรแกรมออกแบบมาแบบผสมผสานที่มีหน้าตาการใช้งานที่พอใช้ได้ โดยจะประกอบด้วยเมนูการใช้งานด้านบน เรียงตามลำดับสำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับคุณสมบัติของแต่ละส่วนที่เราเริ่มต้นการทำงาน จะมีช่องให้เรากรอกชื่อแบบทดสอบ และใส่คำอธิบาย และชื่อผู้จัดทำ นอกจากนั้นจากเมนูแบบหล่นลง จะเข้าถึงรูปแบบต่างๆ ของแบบทดสอบ เช่น หมวดหมู่ ภาษา และอื่นๆ
สำหรับปุ่มการทำงานแบบ Radio buttons จะให้ทางเลือกของการถามคำถามอีกครั้ง ในกรณีตอบแล้วผิด เพื่อกำหนดให้มีปุ่ม ไม่ต้องตอบคำถาม และกำหนดคำถามไว้ทีหลัง เป็นต้น เมื่อเรากรอกข้อมูลพื้นฐานเข้าไปแล้ว เจาจะต้องคลิกปุ่ม Continue button, ซึ่งจะส่งเราเข้าสู่ตอนของการสร้างคำถาม เราสามารถเลือกชนิดของคำถามจากตัวเลือกแบบ drop-down menu: สำหรับ Option, Check, Question, Arrows, Section, และ Valuation เราเลือกตัวเลือก ใส่คำถามของเราลงไป และคำตอบที่เป็นตวเลือก ค่าเดิมจะมี 2 ตัวเลือก แต่แน่นอนว่าเราสามารถใส่เพิ่มได้ถ้าต้องการ จากนั้นเราจะทำต่อด้วยการกำหนดคะแนน คำอธิบาย ว่าทำไมถูก/ผิด และใส่ค่าเวลาที่ต้องการทดสอบลงไปของแต่ละคำถาม
ดาวโหลด Daypo Online Tests
ขนาดไฟล์ 567.07K
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

ข้อมูลโปรแกรมอังกฤษ
The Daypo program is designed for create, edit, print, save, publish and share online tests for e-learning. You can create your own quizzes to learn yourself, for repeating until you memorize then, and the best. Your test can help other people who want to learn just like you, or simply you raise it to the rest of the Internet users.
What's new in this version:
Maximum failures in section.
Minimum points in section.
Maximum time in section.
Individual chosen option for each question.
Optimized XML file result.
French language added.

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งคำอธิบายด้วย แต่ถ้าสนใจต้องการศึกษาและนำมาเป็นแนวทางก็สามารถดาวโหลดมาทดสอบกันได้ฟรีครับ
thanks

Post a Comment