โปรแกรมตรวจการสะกดคำใน IE

IESpell is a free Internet Explorer browser extension that spell-checks text-input boxes on a Web page. It should come in particularly handy for users who do a lot of Web-based text entry (Web mail, forums, blogs, diaries). Even if your Web application already includes spell-checking functionality, this utility is faster than a server-side solution. Plus, you get to store and use your personal word list across all your applications instead of having to maintain separate ones on each application.
What's new in this version: Version 2.6.4 build 573 fixes an issue with spell checking large documents (>30k characters) with lots of custom tags (e.g. Wikipedia pages). The text parsing code was rewritten to make it more robust and alot quicker too.

IESpell เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เสมือนพจนานุกรมในโปรแกรม IE ที่จะคอยตรวจทานคำผิดและไวยากรณ์ต่างๆให้กับคุณ รวมทั้งมีการแสดงคำศัพท์ใกล้เคียงเมื่อเราเขียนผิดด้วย โปรแกรมตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องพิมพ์ตัวอักษรมากมายดังเช่นการพิมพ์จดหมายออนไลน์ การเขียนบทความออนไลน์ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มคำศัพท์ลงในพจนานุกรมของของเราเองได้อีกด้วย

Version: 2.6.4 build 573
File size: 1.99MB
Price: Free
Operating system: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Download : IESpell 2.6.4

Note : โปแกรมตัวนี้สำหรับผู้ใช้งาน Internet Explorer เท่านั้นนะครับ

ภายหลังจากดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาก็ให้ทำการติดตั้งเลยครับ
หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้ว จะสังเกตเห็นว่าตัวเลือกคลิกขวาของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึงก็เป็นผลมาจาก IESpell นั่นเอง

เราสามารถเลือกที่ Check Spelling เพื่อดูการสะกดคำที่เราพิมพ์ของไปได้ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างการสะกดคำออกมา เราสามารถหลีกเลี่ยงการสะกดคำของคำๆนั้น หรือเพิ่มคำๆนั้นลงในพจนานุกรมในกรณีที่เป็นคำที่ยังไม่มีปรากฏใน Dictionary 


Post a Comment