จัดการเว็บด้วย Quick.cms

อีกหนึ่งทางเลือกของการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการควบคุมและการใช้งานด้วย Quick.Cms

This is a simple to use PHP content management system


Quick.CMS can be used to create nice looking and completely controllable websites.
คุณสมบัติของโปรแกรมที่น่าสนใจ
 • คุณสมบัติของโปรแกรม ง่ายต่อการติดตั้ง  
 • มีความเสถียรสูงมีความเร็วในการทำงานมีขนาดเล็ก  
 • มีแม่แบบการใช้งาน  
 • ง่ายต่อการแก้ไขภาษา HTML หรือ CSS 
 • จัดการภาษาจัดการผู้ใช้งาน  
 • เขียนเว็บแบบ Word ได้เลย  
 • จัดการจดหมายข่าว 
 • จัดการแบบสำรวจ 
 • จัดการแบนเนอร์โฆษณา 
 • การปรับแต่งแบบ SEO
 •  รายงานเว็บไซต์ 
 • จัดการไฟล์ภาพและอื่นๆ 
Here are some key features of "Quick.Cms":


· Simple installation
· Stability
· Speed
· Mobile version
· Template system
· Simple to modify HTML and CSS
· Valid with standards
· Languages management
· User manager
· WYSIWYG editor
· Newsletter manager
· Polls manager
· Banner management
· SEO optimized
· Site reports
· Search statistics
· WAI standards
· Site backup tool
· Mobile friendly
· Advanced images management
What's New in This Release: [ read full changelog ]


· New design - XHTML 1.1 and WAI compliant
· In most new HTML in admin panel
· Most functions PHP are optimized and changed
· Litebox was replaced by mlbox (more info: http://www.airmedia.pl/skrypty,p-mlbox.html) - faster and smaller
· Translations are grouped by visibility in front-end and admin panel (back-end)
· Sub-block and if statements support added in templates
· Easier way to add new skins
· Easier way to upload new language by uploading language file from computer in admin panel
· Files searching option in admin panel
· Reorganized dashboard and menu in admin panel
· Reorganized directories in script
· Improved files management in admin panel
สนใจดาวโหลด Quick.cms

Post a Comment