ป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพด้วย UVK

With simple and intuitive interface, UVK allows users to detect and delete all types of malware and spyware from infected systems. It also includes lots of tools to repair windows after the disinfection. Features: Process manager. Startup entries and scheduled tasks. Windows services and drivers. Delete or replace file or folder. Scan & create log. Run UVK Scripts. UVK tools. UVK System repair. UVK immunization.
What's new in this version: Version 4.1.0.0 is a bug-fixing release.

UVK หรือ Ultra Virus Killer เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและมาล์แวร์ รวมไปถึงความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆจากไวรัสทั้งหลายทั้งปวงด้วย มาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการซ่อมบำรุงไฟล์ที่ได้รับความเสียหายจากไวรัสและอื่นๆ รวมทั้งความสามารถ Immunization หรือการทำให้เครื่องถูก Freeze ไว้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเครื่องหรือการคุกคามจากภายนอกเครื่องซึ่งจะช่วยป้องกันสภาพเดิมของเครื่องไว้ครับ 


Version: 4.1.0.0
File size: 5.45MB
Price: Free
Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

ดาวโหลด Ultra Virus Killer 4.1.0.0


Post a Comment