เร่งความเร็วคอมพิวเตอร์ด้วย Windows Tuner

Free Windows Tuner โปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มความเร็วการทำงานของเครื่องคุณให้เร็วขึ้นกว่า 80 % หากคอมของคุณหรือเพื่อนๆ ของคุณมีปัญหาช้า รวน หรือแฮงงค์บ่อย ๆ ทั้งที่สเปคเครื่องก็ไม่ได้เก่ามาก หน่วยความจำก็สูง สาเหตุอาจะเกิดากไฟล์ขยะ หรือไฟล์ผิดพลาดตกค้างในเครื่องของคุณ ลองใช้งานฟรีแวร์นี้ช่วยเรียกคืนวันเวลาเก่าๆ ของคุณกลับมา วันเวลาที่คอมตัวเก่งเร็วและแรงอย่างไม่น่าเชือ
Free Windows Tuner optimizes your system extensively, removes unnecessary resource hogs, creating a clean environment. The difference is immediately noticeable.
Windows Registry. Find and remove errors and orphaned registry keys. RAM. Up to 30% increased system speed by profound optimization of RAM. Windows Tweaks. Enable hidden performance-related Windows options. Hard Disk Turbo. Individual optimization of the HDD interface for faster access times. System Start. Up to 15 seconds less waiting time at Windows startup. Orphaned Links. Intelligent removal of orphaned files and shortcuts from the desktop and other system folders. Process Cleaner. Disabling unnecessary, resource-guzzling system processes. Notebook Powersafe. Optimization of the power consumption, up to 30% longer battery life.

Version: 1.0
File size: 1.29MB
Date added: April 01, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

ดาวโหลด Free Windows Tuner

Post a Comment