ป้องกัน Autorun ด้วย Autorun Eater

Autorun Eater อ่านแค่ชื่อเราก็สามารถรู้สรรพคุณหลักๆของโปรแกรมตัวนี้แล้วครับ นั่นคือ ใช้สำหรับกำจัดไฟล์ ออโต้รัน หรือ autorun.inf นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วไฟล์ประเภทนี้มีตัวการสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หลายคนติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมาลแวร์หลังจากได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Flash Drive หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใดๆที่สามารถถอดออกได้ โปรแกรมตัวนี้มีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายแสนง่าย นั่นคือการแสกนให้เครื่องอคมพิวเตอร์หรือไดรว์ต่างๆ จากนั้นก็จะแสดงผลการสแกนออกมา ไม่ใช่แค่ไล์ประเภท autorun.inf เท่านั้นนะครับ ที่โปรแกรมตัวนี้สามารถกำจัดได้ มันยังรับผิดชอบกำจัดไฟล์อื่นๆที่เข้าข่ายออโต้รันด้ยเช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมตัวนี้จะสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องการรันไดรว์แบบอัตโนมัติได้ครับ
From Old McDonald's Farm:
Autorun Eater was born due to the increase of malwares using the 'autorun.inf' method to infect users unknowingly be it from flash drives, external hard disks or any other removable storage device.
When a device is infected with a malware and an 'autorun.inf' file is dropped, the shell menu is normally modified to execute the malware whenever the unsuspecting user accesses the infected drive.
Autorun Eater will warn you and remove any suspicious 'autorun.inf' files(based on user decision/settings) so that the malware is not executed while accessing the infected drive. There are also certain cases whereby the malware has been removed by an antivirus but the 'autorun.inf' file remains. This will cause the drive to be inaccessible through the conventional method(double-click). Autorun Eater will also remove it if necessary so that you can access the drive as usual.
What's new in this version:
Added: 'Malware Scan' option to scan the infected storage device using Microsoft Security Essentials' command line scanner (only works with version 2.1.1116.0 and above) after removing the suspicious 'autorun.inf' file.
Added: 'MSE Scan Log' option to view the Microsoft Security Essentials scan log.
Removed: 'Priority' option in the tray menu.
Removed: Removed some redundant code to improve startup time and performance.
Changed: Tweaks to program...

Version: 2.6
File size: 1.36MB
Date added: February 20, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7

ดาวโหลด Autorun Eater


Post a Comment