ฟรีแวร์สำหรับการแปลงไฟล์เสียง

Helium Audio Converter is a tool which enables you to quickly and easily convert files between different audio formats and bit-rate qualities. It supports converting from and to mp3, wma, wave, flac, m4a, mp4, Ogg Vorbis, WAVPack, aac and mpc. Helium Audio Converter not only converts the audio data between different formats, it also converts the tag data. It can analyse the input and resulting files (applies to MP3 and FLAC) and let you know if any of the files contain problems.
What's new in this version: Version 1.1 build 191:
 • Corrections to WMA tag handling. WMA files should now convert successfully.
 • Added two new languages; Spanish and Czech

Helium Audio Converter ฟรีแวร์สำหรับการแปลงไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบหรือ Format ตามที่เราต้องการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้รองรับหรือสอดคล้องกับเครื่องเล่นเสียงของเรามากที่สุด หากว่าใครที่ต้องทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียง แปลงเสียง เปิดเสียง อัดเสียง ก็สามารถที่จะโหลดมาช่วยงานของเราได้ฟรีๆ ครับ
สำหรับรูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับการทำงานได้แก่ไฟล์เสียงชนิดต่างๆ ได้แก่  mp3, wma, wave, flac, m4a, mp4, Ogg Vorbis, WAVPack, aac และ mpc
โปรแกรมไม่เพียงแต่แปลงนามสกุลไฟล์เสียงเท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะแปลง tag data ของไฟล์ และวิเคราะห์ผลงานว่าจะมีปัญหาการทำงานหรือเปล่า
คุณสมบัติย่อของ โปรแกรม
 • Version: 1.1 build 191
 • Date added: August 16, 2011
 • Price: Free
 • Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

 • ดาวโหลด Helium Audio Converter
   

  Post a Comment