รวมเอกสาร PDF หลายแผ่น

แนะนำฟรีแวร์ยูทิลิที้ตัวเล็ก สำหรับใช้ในการรวมเอกสาร PDF หลายแผ่น จากหลายไฟล์เข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำงานด้านสร้าง บันทึก ใช้งาน เอกสาร PDF บ่อยๆ นั้นเอง
การทำงานก็ง่ายมากๆ 
1 ดาวโหลดและติดตั้งให้เรียบร้อย 
2 คลิกเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการรวมเข้าด้วกันเข้ามา 
3 คลิกปุ่ม รวมเอกสาร Merge 
4 โปรแกรมสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องลง Adobe Acrobat Reader 
คุณสมบัติโดยย่อของโปรแกรม 

 • Version: 1.2
 • File size: 2.73MB
 • Date added: September 28, 2012
 • Price: Free
 • Operating system: Windows XP/Vista/7/8


 • Weeny Free PDF Merger is free PDF merger software to merge multiple PDF files into one big PDF file. All you need to do is select the PDF documents that you want to merge together on your computer and click Merge button, Weeny Free PDF Merger will finish the PDF merging in a few seconds. Weeny Free PDF Merger doesn't require Adobe Acrobat Reader installed and also doesn't depend on any print driver so it will not install any print driver on your computer.


  โหลด Weeny 
  Free PDF Merger

  Post a Comment