กำจัดไวรัสปลอม Fake antivirus

Remove Fake Antivirus ฟรีแวร์เครื่องมือหรือ Tool ที่ออกแบบมาสำหรับการกำจัดหรือแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมปลอมหรือ Fake บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งอาการที่พบคือ มันจะสแกนเครื่องของเราตลอดเวลา และรายงานผลการตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์จำนวนมากบนเครื่องของเรา ซึ่งการแก้ไขและกำจัดไวรัสก็จะมีลิงค์ให้เราลงทะเบียนหรือจ่าเงินซื้อโปรแกรมในการแก้ปัญหานั้นเอง 
หากเครื่้องของคุณติดไวรัสปลอมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ ลองใช้ตัวช่วยตัวนี้ดูก่อน เผื่อว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ โดที่เราไม่จำเป็นต้อง Format ล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่ 
ดาวโหลด Remove Fake Antivirus 


Remove Fake Antivirus will help you quickly and easily remove the most popular fake antiviruses. What is fake antivirus? This is a type of virus/malwares which disguises itself to be an antivirus. 
It infects your computer when you accidentally click a link in a website which will download the malware into your computer and run automatically when your windows boot.

It scan the infected computer and produces fake alert warnings. It convinces you that your computer is in danger and urge you to purchase a useless copy of the fake antivirus. These fake antiviruses must be removed immediately.

Remove Fake Antivirus is used to remove:· PC Defender Plus 
· Windows Proprietary Advisor
· Windows Smart Warden
· Home Malware Cleaner
· Strong Malware Defender
· AV Security 2012
· Data Recovery
· Wolfram Antivirus
· Security Protection
· Windows Antivirus 2011
· Mega Antivirus 2012
· AVG Antivirus 2011
· PC Security 2011

· ThinkPoint
· ThinkSmart
· Antivirus 8
· Security Tool
· My Security Shield
· Antivirus 7
· Antivirus GT
· Defense Center
· Protection Center
· Sysinternals Antivirus
· Security Master AV
· CleanUp Antivirus
· Security Toolbar
· Digital Protection
· XP Smart Security 2010
· Antivirus Suite
· Vista Security Tool 2010
· Total XP Security
· Security Central
· Security Antivirus
· Total PC Defender 2010
· Vista Antivirus Pro 2010
· Your PC Protector
· Vista Internet Security 2010
· XP Guardian
· Vista Guardian 2010
· Antivirus Soft
· XP Internet Security 2010
· Antivir 2010
· Live PC Care
· Malware Defense
· Internet Security 2010
· Desktop Defender 2010
· Antivirus Live
· Personal Security
· Cyber Security
· Alpha Antivirus
· Windows Enterprise Suite
· Security Center
· Control Center
· Braviax
· Windows Police Pro
· Antivirus Pro 2010
· PC Antispyware 2010
· FraudToolMalwareProtectord
· Winshield2009com
· Green AV
· Windows Protection Suite
· Total Security 2009
· Windows System Suite
· Antivirus BEST
· System Security
· Personal Antivirus
· System Security 2009
· Malware Doctor
· Antivirus System Pro
· WinPC Defender
· Anti-Virus-1
· Spyware Guard 2008
· System Guard 2009
· Antivirus 2009
· Antivirus 2010
· Antivirus Pro 2009
· Antivirus 360
· MS Antispyware 2009
· IGuardPC or I Guard PC
· Additional Guard

Post a Comment