ดิกส์ภาษาจีน Chinese Toolbox FREE

ฟรีแวร์เพื่อการศึกษาในวันนี้ ขอแนะนำ เครื่องมือช่วยในการเรียนภาษาจีน Chinese Toolbox FREE เป็นฟรีแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2007 หลังจากดาวโหลดและติดตั้งใช้งาน จะเป็นโหมดของการปฏิบัติการ เป็นเวลา 30 วันหลังจากนั้น โปรแกรมก็จะปรับเข้าสู่โหมดการใช้งานฟรี ที่ไม่มีข้อจำกัด 
เอาเป็นว่าหากใครที่สนใจและต้องการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง และต้องการตัวช่วยในการอ่าน หรือศึกษาภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Chinese Toolbox FREE  ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการดาวโหลดมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
สนใจดาวโหลด Chinese Toolbox FREE 

Chinese Toolbox FREE is currently a character-oriented Chinese learning tool. It supports one free Chinese dictionary from MDBG. Chinese Toolbox FREE will be enhanced (hopefully in 2013) as follows:
  1. Chinese words: Add word dictionary support for reading words in Chinese. Just as Character Dictionary entries are currently displayed when characters are selected in the Reader, words of Chinese also will automatically appear in the Word Dictionary window when selected in the Reader.
  2. Add support for footnotes and annotations in Reader text.
  3. Add support for in-line display (next to the character or word being read) of pronunciation and definition data.
As Chinese Toolbox READER is developed and enhanced, many of the improvements carry over to Chinese Toolbox FREE. All of the features listed below were originally developed for READER mode, but now they are also available in FREE mode. The following is a list of improvements to Chinese Toolbox FREE 2012 since the previous stand-alone version in 2009:
FreeModeReaderText

Post a Comment