แปลงเอกสารเป็นไฟล์ pdf

 123 pdf converter: แปลงเอกสารทุกชนิดให้เป็นเอกสาร PDF ด้วย  123 pdf converter: ด้วยการดาวโหลดโปรแกรม และติดตั้งให้เรียบร้อย
จากนั้นให้เราเปิดโปรแกรมเอกสาร word ,excel power point ที่เราต้องการแปลงเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมา
การสั่งพิมพ์งาน ให้คลิกคำสั่งพิมพ์งานขึ้นมา ในช่องของตัวเลือกเครื่องพิมพ์ให้คลิกเข้าไปหาเลือกเอา  123 pdf converter: และสั่งพิมพ์งาน
เราจะได้ไฟล์เอกสาร PDF ตามที่เราต้องการ โดยการกำหนดชื่อและแฟ้มสำหรับการจัดเก็บให้เรียบร้อย
ความสามารถของ 123 pdf converter:

 • ได้แก่การแปลงเอกสารเป็น PDF 
 • การใส่ลายน้ำ water mark
 • การเข้ารหัสผ่าน 
Free PDF Converter Software facilitates the conversion of any printable office file to PDF Instantly. You can convert MS Word, Excel, PowerPoint, HTML, Photoshop, CAD, CorelDraw, Illustrator files to PDF using 123PDF Creator. You are just required to use 123 PDF Creator as a virtual printer. 123 PDF Creator lets you take benefit of PDF by changing any printable file to PDF format. The Main features include: Microsoft Office and IE Add-in; one step batch conversion. Retain 100% original formatting, images, tables, and comments. Single click merging of PDF files. Customizable watermarks. Flexible conversion options. Password protection and encryption. 4 Easy ways to access: drag-and-drop, right click creation, dropping the file on icon or simply by giving the print command. The concise and virus-free PDF files prove highly useful and are easy to attach and send forward in e-mails. 123 All to PDF is extremely easy to use. The converted PDF file is well-matched with Acrobat Reader. The converter PDF File that you get is an exact replica copy of the file that you have converted. 123 PDF Creator allows you to set basic PDF properties. You can control the use of PDF by its users by setting properties like who can read, edit, modify the PDF.
What's new in this version: Version 4.2 features one step batch creation and merge PDF files; 4 easy ways to access; customized display options; flexible conversion options in MS Word and Excel


สเปคโดยย่อ
 • Version: 4.2
 • File size: 22.03MB
 • Date added: July 09, 2010
 • Price: Free; $29.95 to buy แบบฟรีและแบบเสียเงินก็มี 
 • Operating system:
  Windows 2000/XP/Vista/7

 • ดาวโหลด  123 pdf converter:


  null

  Post a Comment