ตัดต่อไฟล์เสียงฟรีด้วย Expstudio Audio


ฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานงานด้านการอัดเสียง บันทึกเสียง ตัดต่อแก้ไข ใส่เทคนิคและลูกเล่นพิเศษต่างๆ เพื่อทำให้น่าสนใจ โดยสามารถตัดต่อไฟล์เสียงมาตรฐานทั่วไป เช่นเดียวกับการที่เราทำงานกับไฟล์เอกสารธรรมดาๆ ไม่ว่าจะตัด จะหั่น จะลบ คัดลอก วาง ใส่เทคนิคพิเศษต่างๆ และบันทึกออกไปใช้งานก็สามารถทำได้ในตัวแบบเบ็ดเสร็จทีเดียวเชียวละครับ 
สเปกย่อ
 • Version: 4.31
 • File size: 5.74MB
 • Date added: September 10, 2008
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows NT/98/Me/2000/XP/Vista
  ดาวโหลด Expstudio Audio Editor Free • This powerful free tool allows you edit your audio files like editing text files, display a waveform window of an audio file and apply zooming, record new audio file from a microphone, VCR, cassette player or another input device, visually edit an audio file (cut, copy, delete silence, paste from file, mix, mix from file); apply different effects (Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flanger, Invert, Normalize, Noise, Breath reduce, Reverse, MultiTapDelay, Silence, FX effects (Convert voices: Female to male, male to female, Chipmunk and Zeus). The following audio formats are supported: WAV PCM, compressed WAV (ADPCM, GSM, DSP, A-LAW, U-LAW, ALF2 and others), MP2, MP3 (MPEG Layer-3), VOX (Dialogic ADPCM), WMA (Windows Media Audio), RAW(PCM, A-LAW, U-LAW), CDA (Audio CD Tracks), OGG (Ogg Vorbis), G.721, G.723, G.726.
  What's new in this version: Version 4.31 is a bug fixing release.

  Click to see larger images

  Post a Comment