ดาวโหลด Free PDF Unlocker

Free PDF Unlocker ฟรีแวร์ที่ออกแบบมาสำหรับการปลดล็อกรหัสผ่านไฟล์เอกสาร PDF ที่มีการป้องกันหรือกำจัดสิทธิการใช้งานบางอย่าง เช่น ห้ามแก้ไข ห้ามคัดลอก หรือห้ามพิมพื เป็นต้น ซึ่งสิทธิหรือข้อห้ามดังกล่าว ทางเจ้าของหรือผู้จัดทำไฟล์ PDF อาจจะกำหนดหรือระบุไว้ เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกว่าที่ผู้ใช้งานต้องการหรือกำหนดนั้นเอง
อย่างไรก็ตาม หากว่าเราต้องการจะเปิดอ่านหรือคัดลอกหรือพิมพ์งาน PDF ที่มีการป้องกันการกระทำดังกล่าวไว้ เราก็สามารถที่จะทำได้ โดยการใช้โปรแกรมในการปลดล็อกหรือแก้ไขสิทธิกำหนดดังกล่าว ซึ่ง Free PDF Unlocker ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานดังกล่าวได้นั้นเอง
สเปกย่อ
 • Version: 1.0
 • File size: 623.63K
 • Date added: December 30, 2013
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

 • ดาวโหลด Free PDF Unlocker


  Free PDF Unlocker is your solution for unlocking password protected pdf files. Ever forget your password on a pdf file that you absolutely need to get into? Run this free easy to use PDF Unlocker which tries various methods to crack into your document. This program uses the bruteforce and Dictionary method.

  Post a Comment