สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ด้วย A-PDF Image to PDF

แนะนำ A-PDF Image to PDF ฟรีโปรแกรมที่ง่ายที่สุด สำหรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อง่ายในการจัดเก็บ และสะดวกในการค้นหา โดยสำนักงาน หรือองค์กร ที่มีแฟ้มเก็บเอกสารจำนวนมาก บางหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการบันทึกหรือเก็บไว้จำนวนมากกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี จึงจะสามารถกำจัดหรือย่อยสลายได้
แนวคิดสำนักงานสมัยใหม่ หรือคนสมัยใหม่ ลองประยุกต์หรือนำเอาเครื่องสแกนเอกสารตัวเก่าของเรามาใช้งานให้คุ้มค่ากันดีกว่า
สำหรับท่านที่มีเครื่องสแกนของ HP จะมีโปรแกรม ยูทิลิตี้ของ เอชพี ที่่ออกแบบมาใช้งานสำหรับเครื่องสแกนเอกสารของเขาเป็นการเฉพาะคือ A-PDF Image to PDF สามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ
1 ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม A-PDF Image to PDF
2 เปิดโปรแกรมขึ้นมา ใส่กระดาษหรือเอกสารที่เราต้องการสแกนเป็นไฟล์ PDF เข้าไปในเครื่องสแกน บนหน้าต่างของโปรแกรม คลิกเมนู Scan paper
3 จะเข้าสู่หน้าต่างการเลือกเครื่องสแกนที่จะใช้งาน ก็คลิกเลือกตามที่แสดงหรือปรากฏขึ้นมา
4 ขั้นตอนต่อไป จะขออธิบายถึง ความสามารถของโปรแกรมในการปรับแต่งตามความต้องการของเรา ซึ่งโปรแกรม A-PDF Image to PDF เป็นโปรแกรมที่มีความละเอียดในการปรับแต่งมากมาย ได้แก่
screenshot of A-PDF Image to PDF

  • การกำหนดคุณภาพหรือ Quality ของการสแกน เลือกจากเมนูได้เลย 
  • การกำหนดว่าจะหมุนหรือสลับด้านเอกสาร
  • การกำหนดขนาดเอกสาร A4 หรือ Customs ตามขนาดที่เราต้องการ 
  • การกำหนดว่าจะ scan เป็นหน้าเดียว หรือจะสแกนแบบรวมไฟล์เข้าด้วยกัน หลายๆ หน้า 
  • การใส่ลายน้ำเอกสาร ลิขสิทธิ์ส่วนตัวของเอกสาร 
  • การกำหนดรหัสผ่านในการเปิดเอกสาร เพื่อกำหนดชั้นความปลอดภัย 

ทั้งหมดนี้ เลือกจาก options ที่ทางโปรแกรมมีให้คลิกเอาหรือคลิกเลือกได้เลย ใช้งานไม่ยากครับ
5 ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเลือกหรือกำหนดทุกอย่างตามต้องการก็คลิกปุ่ม Action และเลือกรูปแบบการสแกน ตามต้องการ หน้าเดียว หลายหน้า
จากนั้นกำหนดชื่อของไฟล์ที่ต้องการ save และแหล่งโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกข้อมูลไว้
Post a Comment