แจ้งเตือนเวลาละหมาดด้วย Athan (Azan) Basic

ดาวโหลด Athan โปรแกรมสำหรับการเล่นอัตโนมัติ ออกแบบมาสำหรับการแจ้งเตือนการละหมาดของมุสลิม ที่ไม่ต้องการพลาดเวลาในการสวดละหมาด โดยคลอบคลุมมากกว่า 6 ล้านเมือง ทั่วโลก โดยโปรแกรมได้รวมรูปแบบการคำนวณวันเวลาที่เรียกว่า Hijri-Gregorian และ Qiblah มาไว้ในตัว นอกจากนั้นยังมีระบบเสียง Audio จากภาษาต่างๆ Makkah, Madina, Egypt and Al-Aqsa are available in the software. It supports multilingual languages including Arabic, English, French, Spanish, Italian, Chinese, German, Dutch, Russian, Bosnian, and Turkish 
โปรแกรมใช้งานมีความอ่อนตัวสำหรับชาวมุสลิมในการปรับวันสำคัญทางศาสนา ให้ถูกต้อง 100 % เต็ม ตามที่ระบบมัสยิดของแต่ละเมืองหรือท้องถิ่น  หากคุณเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่เคร่งครัดและไม่ต้องการพลาดเวลาในการสวดละหมาดตามเวลาที่ถูกต้อง โปรแกรมนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและแนะนำสำหรับคุณ หรือมัสยิดของท้องถิ่นเพื่อใช้งานต่อไป 

การติดตั้งหลังจากการดาวโหลด 

จำเป็นที่จะต้องมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ของคุณ โดยจะเป็นรายการหรือ List ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะใส่ข้อมูลเป็นตัวเลขทางภูมิศาสตร์ เส้นรุ้งเส้นแวง เขตเวลา และหมายเลขประจำเขตเวลา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงเวลาปัจจุบัน เมือง และ การละหมาด 6 ครั้ง ต่อวัน 

ข้อดีของโปรแกรม 
มีตัวเลือกในการปรับภาษาและเวลาที่หลากหลาย 
แจ้งเตือนเวลาละหมาดสำหรับคนที่อาจจะลืม หรือกำลังติดพันการทำงาน 
ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา แต่ได้ยินทางเสียง ก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ 

สเปกย่อ 
 • Version: 4.5
 • File size: 8.6MB
 • Date added: May 06, 2014
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8


 • ดาวโหลด Athan (Azan) Basic


  The Athan (Azan) software plays automatic Athan five times a day at every prayer time. It covers more than six million cities, towns, and villages all over the world. It includes the Calculation Methods, Hijri-Gregorian date conversion and Qiblah direction. The Athan sounds from Makkah, Madina, Egypt and Al-Aqsa are available in the software. It supports multilingual languages including Arabic, English, French, Spanish, Italian, Chinese, German, Dutch, Russian, Bosnian, and Turkish Languages. Minutes adjustment to make the prayer times 100% accurate according to your local Masjid (Mosque). Hijri date adjustment according to user country.
  What's new in this version: Version 4.5 is a bug fixing release.

  Post a Comment