กำหนดอักษรแม่แบบเอกสาร Ms Word2010

โปรแกรม MS Word เป็นโปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร ที่ได้รับความนิยมใช้งานจากผู้ใช้งาน โดยมีความสามารถในการจัดการรูปแบบเอกสาร คล้ายๆ กับการกำหนดหน้ากระดาษ ตามระเบียบงานสารบรรณ ได้แก่ การตั้งค่ากั้นหน้า กั้นหลัง ระยะห่างของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นต้น 
อีกตัวเลือกที่น่าสนใจคือการกำหนดแบบอักษร หรือ Font ของเอกสาร ให้เป็นแบบเดียวกัน และง่ายต่อการบริหาร จัดการ ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้ไป สำหรับผู้สนใจ และผู้ที่ศึกษาการใช้งาน MS Word ก็สามารถทำตามคำแนะนำง่ายๆ ต่อไปนี้ครับ 
หมายเหตุ ตามตัวอย่างเป็น MS word 2010 แต่ก็สามารถเทียบเคียงหน้าตาและไล่หาการกำหนดค่าได้เช่นกัน แบบว่าหลักการเดียวกันครับ กรณีที่เป็นรุ่่นแตกต่างกัน 
เช่น 
  • word 97
  • word 2000
  • word 2007
  • word 2101 
  • word 2013 

การพิมพ์ข้อความลงในเอกสารนั้น เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการให้เป็นแม่อักษรสำหรับพิมพ์ข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 บนหน้าเอกสารเปล่าคลิกขวา เลือกคำสั่งแบบอักษร 


2 คลิกในช่อง Font ของส่วน Complex scripts

3 คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย

4 คลิกในช่อง Font style

5 คลิกเลือกรูปตัวอักษรพิเศษ


6 คลิกในช่อง Size

7 คลิกเลือกขนาดอักษร

8 คลิกเลือกรูปแบบและขนาดให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

9 คลิกปุ่ม Default…เพื่อกำหนดให้เป็นแม่แบบ

10 คลิกปุ่ม ตกลง

11 ก็จะได้ ข้อความที่พิมพ์ลงในเอกสารมีรูปแบบอักษรภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้กำหนดไป

Post a Comment