ฟรีโปรแกรมแต่งภาพ Fotomix


รีวิว Fotomix ฟรีแวร์แต่งภาพที่สามารถสร้างเลเยอร์ในการตกแต่งภาพ คล้ายๆ กับโปรแกรมมืออาชีพอย่าง Photoshop แม้ว่าจะเทียบกันไม่ได้ก็ตาม แต่สำหรับมือสมัครเล่น หรือผู้สนใจงานการแต่งภาพง่ายๆ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป Fotomix ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยความง่ายและรวดเร็วในการใช้งานนั้นเอง

ภาพรวมการใช้งานจากน้าตาของโปรแกรมค่อนข้างจะง่าย มีขั้นตอนการใช้งาน 5 ขั้นตอนด้วยกัน

ขั้นที่ 1 Background ใช้เตรียมภาพฉากหลัง เราสามารถกำหนดฉากหลังได้ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่

- Transparent Background ใช้กำหนดให้ภาพไม่มีฉากหลัง

- Photo Background กำหนดฉากหลังเป็นภาพ โดยคลิกปุ่ม Open เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ

- Artificial Background กำหนดฉากหลังเป็นสี สามามารถเลือกสีที่ต้องการได้

เมื่อกำหนดฉากหลังแต่ละแบบ จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาตามชนิดของฉากที่เราเลือก เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้ฉากหลังตามที่เราต้องการ อย่างเช่นเราเลือกภาพเป็นฉากหลัง จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถกลับภาพ หมุนภาพ ปรับสี เป็นต้น

ชั้นที่ 2 Foreground ในขั้นตอนนี้เราจะนำภาพมาลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไป เพื่อนำไปซ้อนกับฉากหลัง  คลิกที่ปุ่ม Open แล้วเลือกภาพที่ต้องการขึ้นมา ในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้หลายภาพ แต่ละภาพจะแสดงอยู่ทางขวาของโปรแกรม จากนั้นเราจะลบพื้นที่ในส่วนที่ไม่ต้องการคลิกซ้ายแล้วระบายสีในส่วนที่ไม่ต้องการ ซึ่งส่วนที่ถูกระบายจะกลายเป็นสีแดงจางๆ ทับภาพของเรา แต่ถ้าระบายเกินพื้นที่ที่ต้องการลบให้คลิกขวาบริเวณที่ระบายเกินไปแถบสีแดงก็จะถูกลบออกไป

การระบายแถบสีบนพื้นที่ที่ต้องการลบนั้น ในบางครั้งบริเวณขอบภาพอาจทำได้ยากและเสียเวลา ซึ่งโปรแกรมมีคำสั่งที่ช่วยในเรื่องนี้ แต่จะช่วยในกรณีที่ขอบภาพมีสีตัดกันอย่างเด่นชัดเท่านั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Color Erase จากนั้นคลิกที่ปุ่มดูดสีแล้วไปคลิกบริเวณที่ต้องการระบาย

ขั้นที่ 3 composition ในที่โปรแกรมจะนำภาพจากขั้น 2 มาซ้อนกับฉากหลัง โดยเราจะเห็นภาพที่ไม่ถูกระบายสีแดงแสดงขึ้นมา ในส่วนนี้เราสามารถปรับภาพหมุน หรือย่อภาพได้ และยังสามารถใส่ตัวหนังสือได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Add Text แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ รวมถึง เลือก สี และรูปแบบตัวอักษรได้ด้วย สำหรับการเลือกตัวอักษรต้องเลือกที่รองรับภาษาไทย  ไม่เช่นนั้นข้อความของเราก็จะกลายเป็นภาษาต่างด้าวไปแทน เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วคลิก Ok จากนั้นข้อความก็จะปรากฏขึ้นบนภาพ เราสามารถย้ายตำแหน่ง ย่อหรือขยายข้อความได้ตามใจ

ขั้นที่ 4 Touch Up ในขั้นนี้ภาพฉากหลัง ภาพอื่นๆ และข้อความต่างๆ จะถูกรวมเอาไว้เป็นภาพเดียวกัน จากนั้นจะมีคำสั่งที่ช่วยในการปรับภาพอยุ่ 5 คำสั่ง สามารถลองปรับดู เพื่อดูผลของแต่ละคำสั่ง แต่ถ้าต้องการยกเลิกผลของคำสั่งให้คลิกที่ปุ่ม Undo All แล้วผลการเปลี่ยนแปลงของภาพจะถูกย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันเลย

ขั้นที่ 5 Finish ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะบันทึกภาพเราสามารถใส่กรอบให้ภาพ โดยสามารถเลือกขนาดและสีของกรอบภาพได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกภาพที่เราได้ทำไว้ หรือคลิกปุ่ม Print เพื่อพิมพ์
สเปกย่อ 

Version:  9.2.5
File Size: 1.38MB
Date Added: January 24, 2014
Price: Free
Operating Systems: Windows 2000/XP/Vista/7/8
ดาวโหลด Fotomix

FotoMix is a versatile program that allows you to mix and manipulate different backgrounds and foregrounds, to create a wide variety of images of photo manipulations. You can use it to: Design eye-catching photo collages, desktop wallpapers, CD and DVD covers, and miscellaneous Web graphics. Add or remove your loved and not so loved ones from your pictures. Remove, add or alter backgrounds.
Create photo montages by combining multiple pictures into a unique heirloom depicting retrospectives of a birth, marriage, and anniversary. The result that is so high in quality that it is almost impossible to tell if the photo has been manipulated. Once your creations are finished, you can print them, email them to friends or transfer them to T-shirts, mugs, calendars. Make the most out of your photo collection. Play with it. Explore the possibilities. You will love it. A number of different languages are supported.
What's new in this version:
Version 9.2.5 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.

Post a Comment