Google Earth Pro รุ่นทดลองใช้งาน

ออกเดินทางสำรวจโลก ทะเล ดาว และค้นพบสถานที่ใหม่ๆ วันนี้ด้วย โปรแกรมแผนที่ Google Earth การดาวโหลดและติดตั้งใช้งานโปรแกรม Google Earth Pro รุ่นทดลองใช้งาน สำหรับท่านที่เคยใช้งานโปรแกรมแผนที่อย่าง Google Earth อาจจะต้องการประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมที่มากกว่า ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าบริการเพื่อใช้งานรุ่นโปร ครับ
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวโหลดมาลองเล่นดูก่อนได้ครับ เป็นเวลา 7 วัน โดยจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของเรา พวกชื่อที่อยู่ เบอร์โทร และ email ของเราในการสมัครใช้งานตัว Demo ครับ
จากนั้น ทางกูเกิลจะส่งข้อมูล Log in เข้าใช้งานให้เราทาง email ครับ
ในการเปิดใช้งานก็จะมีการแจ้งว่า เป็นการทดลองใช้งาน มีกำหนดเวลา 7 วันครับ
เท่าที่ลองใช้งานดู ก็ไม่ต่างจากตัวฟรีมากครับ ยกเว้นหลักๆ ที่เห็นต่างกันอยู่ 2 ประการในขั้นต้นคือ ในเรื่องของภาพจะมีความทันสมัยหรือล่าสุดมากกว่ารุ่นของฟรีครับ โดยสามารถดูได้จากวันที่ถ่ายหรือเก็บข้อมูลจะทันสมัยกว่า ซึ่งจะมีข้อดีที่ทำให้เราทราบสภาพข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนั้นเอง
ประการที่ 2 เห็นจะเป็นเครื่องมือในการวัด จะมีการวัดแบบวงกลมหรือรัศมี เพิ่มขึ้นมา และ ตัวเลือกในการวัดอื่นๆ ที่มากกว่ารุ่นฟรีครับ
สำหรับข้อแตกต่างอื่นๆ ถ้าหากใช้งานแล้ว พบว่าน่าสนใจและมีเทคนิคในการใช้งานที่น่าสนใจ จะได้นำมาเสนอต่อไปครับ
โปรแกรมกูเกิล Earth เหมาะสำหรับการทำงานด้านการศึกษา ข้อมูลแผนที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง จนกระทั่งเขียนเป็นฐานข้อมูลเชิงแผนที่ เพื่อเก็บและแสดงผลตามที่เราต้องการ สามารถใช้งานงายๆ ตั้งแต่การนำทาง การบันทึกสถานที่หรือการปักหมุดในจุดหรือสถานที่ที่เราสนใจหรือต้องการนั้นเอง การแชร์ หรือการแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆ หรือสาธารณะ ก็ทำได้ง่าย
การใช้งานง่ายๆ มากครับ เพียงแค่เราค้นหาจากชื่อประเทศ เมืองจังหวัด และกด Enter โปรแกรมก็จะวิ่งไปแสดงผลให้เราทันที่ เราสามารถที่จะเลือน และซูมเข้า ออก เพื่อดูรายละเอียดได้ทันที 

ดาวโหลด Google Earth Pro 
 For the user who look for the easy and fast GIS map software I would recommend the Google Earth is your first choice for what ever you task and job to be done and order by your boss in the business or private work or personal job this program can serve you the best I am garantee.
For the Pro version there are two major different for the free version the first one is the more update of map database file and picture and the second one is the more tool to measure the map and the area especially the radial tool to mark the cycle around the point interesting for instance.

Post a Comment