ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015

ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015 ฟรีแวร์ป้องกันไวรัสยอดนิยมอันดับหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมและเชือถือได้จากผู้ใช้งานทั่วโลก เนื่องมาจากประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมนั้นเอง สำหรับฟรีแวร์ตัวล่าสุด ก็ออกมารองรับไวรัสใหม่ ๆ ล่วงหน้าปี 2015 หรือปีหน้าไปแล้ว ครับ
สำหรับคนที่ียังไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสฟรี และเชือถือได้สักตัว ติดตั้งใช้งงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ก็ขอแนะนำครับ จากประสบการณ์ตรงที่ใช้ตัวนี้มาตลอด ปัญหาน้อยที่สุดและกันไวรัสต่างๆ ได้ดีจริง
การทำงานของโปรแกรม ยึดหลัก ป้องกันดีกว่าการแก้ไข
การใช้งานของโปรแกรม ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015
หลักๆ แล้วก็คือการสแกน หาไฟล์ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของเรา
Quick Scan จะเป็นการสแกนแบบรวดเร็ว เพื่อค้นหาไวรัสที่ติดบนเครื่อง เฉพาะจุดหรือสว่นที่ไวรัสชอบไปหลบหรือซ่อนตัวอยู่
ส่วนการสแกนแบบ Full จะสแกนทั้งหมด HDD.จะใช้เวลานานมากกว่าการสแกนแบบ Quick Scan
ผลการสแกน
พบไฟล์ที่ติดไวรัส
สามารถเลือกได้ว่าจะลบไฟล์ไปเลย หรือจะกักตัวไว้ก่อน Move to chest เป็นการกักไฟล์ต้องสงสัยที่จะเป็นไวรัสไว้ก่อน หากแน่ใจจึงลบหรือ Delete ทิ้งไป
ความสามารถด้านการสแกนที่เพิ่มขึ้นมา
ได้แก่ การสแกนโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเรา ว่าล้าสมัย หรือมีการ Update หรือไม่ จากนั้นจะแสดงผลการสแกนและมีลิงค์ไปยังแหล่งไฟล์ Update ให้ดาวโหลดมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ทันที
บทวิเคราะห์ของโปรแกรม
จัดเป็นแอพที่โดดเด่นทางด้านการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยล่าสุด 2015 แล้ว มีความพยายามที่จะเพิ่มเติมลูกเล่นและความสามารถในการป้องกันไวรัสที่หลากหลายและคลอบคลุม แบบ All in One หรือเป็นเชิงเบ็ดเสร็จให้มากขึ้น 
   ข้อมูลย่อโปรแกรม 

Version:  2015.10.0.2206
Total Downloads:  330,616,138
Date Added:  October 21, 2014
File Size:  4.77MB
Downloads Last Week: 991,546
รองรับ : Windows XP/Vista/7/8/8.1
ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015
ข้อมูลโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Avast Free Antivirus 2015 provides the essential security you need to protect your PC from hackers and thieves. In addition to the best antivirus and anti-malware protection possible, the new Home-Network Scanner scans your network for any issues, while Browser Cleanup lets you remove annoying plugins, and SmartScan allows for one-click scanning.

Home Network Security: Scans your network and routers for potential issues to help prevent attacks.

Antivirus and Anti-malware: Avast sends out automatic VirusLab updates throughout each day to make sure your protection if fully up-to-date.
Browser Cleanup: Avast Browser Cleanup removes annoying toolbars and search settings, allowing you to choose the settings you want.

SmartScan: With just one click, you can scan for viruses, software updates, network problems, and performance issues.


Core Protective Features and Technologies: Antivirus & antispyware, Home Security Network, HTTPS scanning, SmartScan, Software Updater.

What's new in this version:

New features: Redesigned user interface; Home Network Security, HTTPS scanning, SmartScan.
Improvements: Browser Cleanup, antivirus and anti-malware protection, Software Updater, MyAvast Account integration.

Post a Comment