จัดการเอกสารด้วย PDFill Free PDF Tools

สำหรับการทำงานกับเอกสาร PDF จัดเป็นการทำงานในรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ที่ได้รับความนิยมและอาจจะกลายมาเป็นมาตรฐานในอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกและรวดเร็วในการรับส่งไฟล์นั้นเอง
การทำงานกับไฟล์เอกสาร PDF เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการใส่ส่วนหัวข้อความ การเติมแถบสี เพื่อเน้นข้อความ การใส่รหัสผ่านเอกสาร หรือการใส่ลายน้ำเอกสาร
สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโปรแกรม PDFill Free PDF Tools
จุดเด่นของโปรแกรม
ฟรีแวร์ที่ง่ายและอ่อนตัวในการทำงาน มีเครื่องมือและ options การใช้งานที่มากพอในการจัดการเอกสาร PDF ของผู้ใช้อย่างดี
มีเครื่องมีและขีดความสามารถที่น่าสนใจได้แก่
1 การรวมไฟล์เอกสาร PDF หลายไฟล์ เข้าด้วยกัน
2 การแยกไฟล์ออกเป็นทีละหน้า
3 เข้ารหัสและถอดรหัสผ่าน PDF
4 ประทับตราเอกสาร หรือเพิ่มลายน้ำ
และอื่นๆ ฯลฯ

Version:
11.0
Total Downloads:
686,842
Date Added:
February 11, 2014
File Size:
5.73MB
Downloads Last Week:
3,223
Operating Systems:
Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

ดาวโหลด PDFill Free PDF Tools

Free PDF Tools to Merge, Split, Reorder, Encrypt, Decrypt, Rotate, Crop, Reformat, Header, Footer, Watermark, Images to PDF, PDF to Images, Form Fields Delete/Flatten/List, PostScript to PDF, PDF Information, Scan to PDF, and Create Transparent Image.

(1) Merge or Combine two or more PDF files into a single PDF file; (2) Split, Extract, Reorder or Delete PDF pages from a PDF file into a new file. (3) Encrypt or Decrypt PDF documents with 40 or 128 bit Encryption and options. (4) Rotate a PDF page by 0, 90, 180 and 270 degree. Crop a page to modify its layout of Print or View by specifying its margins. (5) Put multiple pages into one page to save paper and inks when printing hard copies with note lines for handout. (6) Add Headers and Footers to present information, such as date, time, page numbers, or the title of the document, in the top or bottom margins of a document. (7) Add stamp using a formatted text in your international language. (8) Add Stamp using image file (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf). (9) Convert images (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf) into a PDF file with layout options. (10) Convert PDF pages into images (png, jpg, bmp and tiff) with DPI options. (11) Delete, Flatten or List the PDF Form Fields inside a PDF file. (12) Convert Postscript file into PDF. (13) Add information (Title, Author, Subject, Keywords, Created, Creator, Producer and Version) to the PDF document. (14) Scan your Paper Form or Photo into images (PNG, JPG, BMP, TIF and GIF) or PDF. (15) Create a transparent image with options to adjust transparency options.


What's new in this version:

Version 11.0 has a lot of bugs fixed.

Post a Comment