ดาวโหลด Panda Free Antivirus 2015

ดาวโหลดและติดตั้งฟรีแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Panda Free Antivirus 2015 หากปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ยังคงรบกวนจิตใจและการทำงานของคุณ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและมองหาโปรแกรมฟรีแวร์ป้องกันไวรัสดีๆ ที่ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือได้จากผู้ใช้งานทั่วไป ผมขอแนะนำ Panda Free Antivirus 2015
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มใีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากตลาดผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก โดยปกติแล้วจะได้รับการยอมรับและกล่าวขานถึงประสิทธิภาพและความสามารถในรุ่นหรือ เวอร์ชั่นจ่ายเงิน ตัวโปร หรือตัวแบบ Internet Security แบบเบ็ดเสร็จนะครับ
แต่สำหรับ ตัวที่จะแนะนำ นับว่าน่าสนใจ โดยคงประสิทธิภาพและความสามารถที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับตระกูลพวก Pro หรือ Internet Security
จุดเด่น ของโปรแกรมคือ

  • ฟรี ง่ายในการติดตั้งและใช้งาน 
  • ประสิทธิภาพการป้องกัน และการจำกัดไวรัส ค่อนข้างสูง 
  • เพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการบล็อกหรือป้องกัน Malware 
  • ทำงานผ่านระบบ Cloud ที่ง่าย เบา และรวดเร็ว 


ดาวโหลด  Panda Free Antivirus 2015
การติดตั้ง 
สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แต่ให้ระวังขั้นตอนการติดตั้ง ควรจะเลือกแบบปรับแต่งเองหรือ Custom เพื่อสามารถเลือกได้ว่า จะติดตั้งเมนูบาร์ค้นหาของ Yahoo.com  ด้วยหรือไม่ ซึ่งถือว่าแฟร์พอตัว ถ้าอยากสนับสนุนก็เลือกติดตั้งด้วย เพราะมีรายได้เสริมจาก yahoo.com นั้นเอง  แต่ถ้าจะใช้เฉยๆ ไม่เอาแถบค้นหาของยาฮูก็ได้ ไม่ว่ากัน แล้วแต่จะมีน้ำใจ

หลังติดตั้งและใช้งาน ความสามารถของโ)รแกรมที่น่าประทับใจคือ การบล็อกหรือ กั้น url ของมัลแวร์ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้การทำงานและการรักษาความปลอดภัยเครื่อง ดีขึ้น ชัดเจน
ภาพประกอบ UI หน้าตาการทำงานของโปรแกรม

ควร Update โปรแกรมและฐานข้อมูลไวรัสบ่อยๆ และสแกนไวรัส ในช่วงเครื่องว่างงาน หรือตอนเลิกงาน ก็น่าสนใจ ช่วยป้องกันปัญหาไวรัส ได้ดี

Post a Comment