บันทึกหน้าจอด้วย Screen Recorder

Screen Recorder ฟรีแวร์สำหรับการจับภาพกิจกรรมการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อมาตัดต่อหรือบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอในการเล่น หรือแสดง ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของเราต่อไป
การจับภาพหน้าจอ ได้รับความนิยมในรูปแบบของการสอน หรือการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Application บนคอมพิวเตอร์แบบเป็นขั้นเป็นตอน หรือ จะบันทึกตัดต่อ สนุกๆ ก็ไม่ว่ากัน
จุดเด่นของ Screen Recorder
ได้แก่
ความอ่อนตัวในการใช้งานและความสามารถในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากกล้องเว็บแคม
จุดเด่น
ความสามารถในการบันทึกวีดีโอจาก Webcam และการช้อนภาพนิ่งบนวีดีโอ Picture in picture
สามารถบันทึกเสียงบรรยาย ไปพร้อมๆ กับการจับภาพหน้าจอ
ภาพรวมของโปรแกรม Screen Recorder
หน้าตาการใช้งานยังไม่ค่อยเป็นระเบียบมาก แต่ก็เป็นของฟรี ที่มาพร้อมความสามารถพื้นฐานในการจับภาพเคลื่อนไหวหน้าจอ และทำหรือตัดต่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ต่อไป

Quick Specs
Version: 1.0.0.4
Date Added: Nov. 10, 2014
Price: Free
File Size: 774.32KB
Platform: Windows
ดาวโหลด Screen Recorder


Whether for your business or just for fun, recording your screen is becoming even more popular than it ever was. Some people want to use the screen recorder in order to create tutorials and other people just want to show others the video games or other projects that they are working on. However, the best screen recorder for you is probably the one that is dedicated specifically for this task and is completely free. Trying to get a screen recorder for free is largely impossible anywhere else so you would be incredibly lucky to use this. As far as ease of use is concerned, the free screen recorder wins again. There are no other programs that are as easy to use as this one. With a few simple clicks you can get exactly what you need in order record your screen simply and easily.

Post a Comment