ดาวโหลด Adblock for Chrome

การท่องเว็บโดยโปรแกรม Browsers ยอดนิยมในปัจุบันมีหลายตัวด้วยกัน เช่น Microsoft IE,Mozilla Firefox,Chrome ของกูเกิล เป็นต้น
การท่องเน็ต ปัญหาสว่นหนึ่งที่ผู้ใช้งานอาจจะพบและสร้างความน่ารำคาญ จำนวนมากให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ การผุดขึ้นมาของ Pop up หรือ Add ware ต่างๆ ที่จะโผล่เข้ามา ขัดขวางและทำให้การท่องเน็ต แสดงผลช้าลง

โชคดีที่มีผู้สนใจคิดโปรแกรมส่วนขยายความสามารถ Extension ออกมาใช้งาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำหรับการป้องกัน หรือ Block โฆษณาที่ไม่พึ่งประสงค์ เหล่านี้ ไม่ให้มารบกวนการท่องเน็ตของคุณ ต่อไป
ส่วนขยายที่ว่านี้ เป็นสว่นขยายที่เรียกว่า  Ad-block For Chrome
โดยผลการทดลองใช้งาน พบว่ามีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือการทำงานที่ดีเยี่ยมตัวหนึ่ง
ใครที่เบื่อๆ กับการกวนใจของโฆษณาแฝงต่างๆ ก็ลองโหลดมาติดตั้งและทดสอบกันได้ครับ

 ดาวโหลด Adblock for Chrome

Post a Comment