ดาวโหลดฟรี Tunnelblick

Tunnelblick เป็นฟรีแวร์แบบ open Source ที่ง่ายต่อการใช้งาน แต่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ที่ดี เหมาะสำหรับ หน่วยงานหรือองค์กร ที่มองหา หรือต่องการระบบการเข้ารหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นการพิเศษ
VPN เป็นคำย่อของ Virtual private Network หมายถึงเครื่องข่ายส่วนตัวจำลอง ที่สามารถใช้งานกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดิม แต่จะมีการเข้ารหัวรับส่งข้อมูล ระหว่างกันเป็นพิเศษ จึงมีการประยุกต์ใช้งานในการรับส่งข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ต่องการปกปิด หรือมีชั้นความลับ
หลักพื้นฐานการทำงานก็จะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ
ด้านลูกข่าย Client
กับฝั่งแม่ข่าย Server

การใช้งานที่ง่ายและสะดวก ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง แต่สามารถเปิด run ทำงานได้ทันที
แจ้งเตือนการ Connect ด้วยเสียงเตือน

What's New in version 3.5 Build 4198 Beta 4
  • SECURITY UPDATE: Includes OpenSSL 1.0.1K. See OpenSSL Security Advisory 08 Jan 2015 (https://www.openssl.org/news/secadv_20150108.txt)
  • Adds easy-rsa version 3.0-rc2 to the easy-rsa folder.
  • Adds the per-configuration '-waitForDHCPInfoIfTap' preference which, for TAP configurations, causes the 'up' script to wait until the DHCP info has been processed before continuing with the VPN setup.
  • Adds the 'managementPortStartingPortNumber' preference, which specifies the port number Tunnelblick uses for communication with OpenVPN. If the port is unavailable, successive ports will be tried until an available port is found.

ดาวโหลด Tunnelblick 

Post a Comment