Digital Curriculum Checklist For Schools

Digital Curriculum Checklist For Schools คือรายการตรวจสอบหรือ Checklist ที่ออกแบบและจัดทำโดย k12blueprint.com โดยมี intel เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเส้นแบ่งรุปแบบของการศึกษาในโลก รวมทั้งในบ้านเรา คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างเนื้อหา การเรียนการสอนที่เป็นแบบเดิม คือหนังสือ และตำรา และการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก กับเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นดิจิตอล ที่สามารถเข้าถึงและเรียนได้จากทุกทีออนไลน์
การทดลองและการเปลี่ยนผ่าน จากระบบเดิม ไปสู่รูปแบบใหม่ ย่อมเป็นความจำเป็นและความท้าทาย
สำหรับหน่วยงาน โรงเรียน หรือองค์กร ที่ต้องการมุ่งหรือปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital contents แต่ยังไม่แน่ใจในศักยภาพและความพร้อมขององคืกร ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ ในโลกยุคดิจิตอลแล้วหรือยัง ถ้ายังจะได้ทราบว่าจะต้องปรับ ต้องเสริมอะไรบ้าง
หากท่านยังขาดองค์ความรู้หรือปัจจัยดัชนีชี้วัดความพร้อม หรือกำลังมองหาอยู่ ผมก็ขอแนะนำ ให้ลองใช้ Digital Curriculum Checklist For Schools เป็นการตรวจสอบและประเมินดูว่าโรงเรียนของคุณ มีความพร้อมแค่ไหน
โดยไฟล์ที่เปิด เป็นไฟล์ pdf ที่สามารถโหลด หรือพิมพ์ออกมา สำหรับใช้งานได้ทันที
ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อมตามหัวข้อหรือลำดับความสำคัญ อาทิเช่ย
ทัศนคติหรือนโยบายวิสัยศัทน์ของหน่วยงาน บุคคลากร ผู้บริหาร
การพิจารณาเนื้อหาที่จะทำเป็นดิจิตอล
การพิจารณาเรื่องของเครื่องมือและเทคโนโลยี
การกำหนดขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติ
และอื่นๆ

Post a Comment