ดาวโหลดฟรี M8 Free Clipboard

ฟรีแวร์สำหรับการ คัดลอก และวาง โปรแกรม หรือการทำงานต่างๆ แบบจับภาพหน้าจอการทำงาน บนหน้าจอการทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถคัดลอก และวางได้มากกว่า 500 คลิปทีเดียว

คัดลอกวางไว้ก่อน จากนั้นจึงเปิดโปรแกรม เพื่อเรียกใช้งานตามต้องการทีหลัง โดยเปิด clips -M8 แล้วคลิกหรือเลือกจากรายการที่เราคัดลองเก็บไว้ตามต้องการ สามารถที่จะเรียกดูในโปรแกรมดู หรือถ้าเป็นแบบข้อความ เราสามารถมองเห็นหลายๆ แถว รวมทั้งภาพประกอบ นอกจากนั้นยังดูในรูปแบบภายย่อ

การจับภาพหน้าจอทั้งหมด ทำได้โดยการกดแป้น Prt Scr

การจับภาพหน้าจอการทำงานปัจจุบัน กด Alt+PrtScr

การจับภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการ คลิกขวา เลือก Copy

นอกจากนั้นยังสามารถ วางภาพที่จับหรือ Copy ลงในหน้าอีเมลโดยตรง
Clips - M8 is the simplest of all multi-clipboard and screen capture programs. Just have it running minimized and it captures everything you cut or copy from other programs. It keeps up to 500 clips. When you want to paste one back, all you have to do is restore M8 and click on the clip you want. When you move the mouse over the clips, you can see them in the viewer. If the clip is text, you see several lines and if it is a graphic, you see a thumbnail. Screen Shots - To capture the entire screen press Prt Scr. To capture the active window press Alt+PrtScr. To capture an individual graphic from Internet Explorer or AOL, point to the graphic, right click and select "Copy" from the drop down list. M8 also allows you to paste your digital photos directly into the body of Outlook, Windows Mail, Mozilla and other e-mail programs.

ดาวโหลด M8 Free Clipboard

Post a Comment